« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Důvodová zpráva k rozpočtu města Beroun pro rok 2023 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Důvodová zpráva k rozpočtu města Beroun pro rok 2023- návrh
Důvodová zpráva
<br> k rozpočtu města Beroun pro rok 2023
<br> I.Úvod
<br> Zastupitelstvu města předkládáme,dle povinnosti stanoveného zákonem
<br> č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,návrh
<br> rozpočtu města na nadcházející rok.Samotný návrh ve své povaze a účelu obsahuje souhrnné
<br> číselné údaje,které jsou podrobněji rozpracovány a komentovány <.>
<br> Návrh rozpočtu města Beroun na rok 2023 je výsledkem realizace exaktních postupů <,>
<br> odborných odhadů a rozpočtových zásad,vyplývajících ze znalosti prostředí při rozpracování
<br> základní celkové bilance příjmů a výdajů (globálního rámce) <.>
<br> Základní podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly:
<br> - údaje o předpokládaném stavu čerpání rozpočtu města Beroun v roce 2022
<br> - očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostátní ekonomiky v roce 2022
<br> s dopadem do dalších let
<br> - předpokládaný vývoj makroekonomických ukazatelů
<br> - návrhy nákladových a výnosových položek jednotlivých odborů,příspěvkových
<br> organizací a organizací zřizovaných městem
<br> - uzavřené smluvní závazky a dohody
<br> - odborné kvalifikované propočty a odhady
<br> II.Návrh rozpočtu města Beroun
<br> Bilance rozpočtu města Beroun
<br> Návrh bilance rozpočtu města Beroun na rok 2023 je dle §4,odst.4) zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,předkládán
<br> z metodologického pohledu jako schodkový a to ve výši 135 755 tis.Kč a to zejména
<br> z důvodu zásadních investic do rekonstrukce prostor před Hvězdou,kanalizace Zavadilka <,>
<br> 2.ZŠ Preislerova – tělocvična,ZŠ Wagnerovo nám.– renovace fasády,obnova ulic Švermova
<br> a ul.U Dobré vody (severní a jižní část),atd <.>
<br> Schodek rozpočtu je kryt třídou 8 financování,která je v příjmové části tvořena
<br> předpokládaným přebytkem hospodaření roku 2022 ve výši 69 775 tis.Kč a přijatý úvěrový
<br> rámec na předfinancování a spolufinancování projektů EU,státníc...

Načteno

edesky.cz/d/5802864

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz