« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Andrea Panušová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Panušová-oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2199833/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 2016068/2022 Bc.XXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> o ukončení poskytování zdravotních služeb
<br> (dle § 59 odst.1 zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování)
<br>
Poskytovatel zdravotních služeb:
MUDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Adresa místa poskytování zdravotních služeb:
Zelený pruh 1294/52,147 00 Praha 4
<br> Datum,k němuž poskytovatel hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb:
31.12.2022
<br> Datum,do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli
zvolenému pacientem:
31.03.2023
<br> Adresa místa pro předložení písemné žádosti pacienta o předání zdravotnické
dokumentace:
Zelený pruh 1294/52,147 00 Praha 4
<br> Identifikační údaje osoby/obchodní firmy,která převezme zdravotnickou dokumentaci:
PS Doktorky s.r.o <.>,se sídlem Pod Vrstevnicí 1760/23,140 00 Praha 4,IČO: 17478073
<br>
<br>
<br> První den zveřejnění: 01.12.2022 Poslední den zveřejnění: 31.03.2023
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
<br>
*MHMPXPK6KMIO*
MHMPXPK6KMIO

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz