« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - GALERIE U ZLATÉHO KOHOUTA s.r.o. - záměr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2211894-2022 - záměr Galerie.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2211894/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 2211894/2022 Ing.XXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
nebytový prostor č.101 o výměře cca 139 m2 nacházející se v 1.PP a v 1.NP objektu č.p.430 <,>
Michalská 3,který je součástí pozemku parc.č.373/1,k.ú.Staré Město společnosti GALERIE
U ZLATÉHO KOHOUTA s.r.o <.>,IČO: 257 27 699,se sídlem Michalská 430/3,110 00 Praha 1 <,>
na dobu určitou do 31.3.2028,za roční nájemné ve výši 103.608 Kč za účelem provozování
výstavní galerie a prodejny drobných uměleckých předmětů
<br>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 01.12.2022 Poslední den zveřejnění: 16.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy objektů
<br>
*MHMPXPK706OP*
MHMPXPK706OP
<br>
<br> 2022-11-25T10:48:37+0000

Načteno

edesky.cz/d/5802742


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz