« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - zakázkář/zakázkářka v odboru investičním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_INV_2631_zakazkar_VR212-22.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPK77OHN*
MHMPXPK77OHN
<br> Č.j.: MHMP 2216954/2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 30.listopadu 2022 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
<br> zakázkář / zakázkářka
v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 2631)
<br>
Sjednaný druh práce: zakázkář / zakázkářka
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 9,struktura platu: základní plat v 9.PT
(21.710 Kč až 31.820 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době
(do výše 15.910 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br> Pracovní pozice je vhodná i pro absolventa / absolventku <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek vyhlašovaných odborem
• administrativní zajišťování procesu zadávání veřejných zakázek včetně spisové služby
• pořizování záznamů z jednání hodnotící komise,protokolů o posouzení a hodnocení nabídek <,>
<br> evidence úkonů
• poskytování součinnost při aktualizaci programu evidence veřejných zakázek hl.m.Prahy
<br> v souvislosti s legislativními změnami příslušných zákonů
• elektronické zveřejňování uzavřených závazkových vztahů v Registru smluv MV ČR <.>
• kontrola lhůt podle zákona
• evidence uzavřené smluvní dokumentace
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Požadované vzdělání
<br> • ...

Načteno

edesky.cz/d/5802693

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz