« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronajmout tržní místo č. 1081 - Stromovka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2219013_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2219013/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 1772596/2022 XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
společnosti KOOL FOOD SERVICE s.r.o <.>,IČO: 27142167 tržní místo č.1081 – Stromovka –
cyklostezka vedoucí parkem Stromovka,na parc.č.1765,1802,1806,1818,1820,1833/1,1834 <,>
1835,1862/1,1874 a 1880 v k.ú.Bubeneč,pro pojízdný prodej občerstvení (stravovací služby) –
káva,vafle,nealkoholické balené nápoje.Výměra 2m2,doba prodeje od 1.5.2023 do 30.11 <.>
2023 za dohodnuté nájemné 10 Kč/m2/den <.>
<br>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXX
ředitel odboru ochrany prostředí
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 30.11.2022 Poslední den zveřejnění: 19.12.2022
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení ekonomiky a majetkové správy
<br>
*MHMPXPK7AFB5*
MHMPXPK7AFB5
<br>
<br>
2/2
<br>
<br>
2022-11-29T10:30:17+0000

Načteno

edesky.cz/d/5802690


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz