« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí pravomocného rozhodnutí - šíření reklamy na veřejně přístupných místech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2209897_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš e-mail ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> 22.11.2022 Mgr.XXXX XXXXX
<br> Č.j.: XXX XXX XXX
<br> MHMP 2209897/2022 Počet listů/příloh: 1/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2199180/2022 28.11.2022
<br> Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>
<br> odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města obdržel dne 22.11.2022
<br> prostřednictvím e-mailu Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
<br> svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,a to poskytnutí pravomocného
<br> rozhodnutí,které bylo vydáno v řízení,vedeném pod sp.zn.S-MHMP 1155957/2022 (dále jen
<br> „žádost“) <.>
<br> Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme na Vámi uvedený e-mail požadovanou
<br> informaci,která je poskytnuta bezplatně <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> ředitel odboru živnostenského a občanskosprávního
<br> podepsáno elektronicky
<br> Příloha:
<br> 1.příkaz č.j.MHMP 1410256/2022 (6 stran)
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní
<br> Oddělení kontrolně metodické
<br> *MHMPXPK6XGVC*
MHMPXPK6XGVC
<br> Elektronický podpis - 28.11.2022
<br> Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Vydal : ACAeIDX.X - Issuing Certificate
<br> Platnost do : 15.6.2023 15:44:45-000 +02:00
Příloha_příkaz_ERFLEX, a.s..pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 1|||l||H|||l|l||||||||l||||||l||1|1|IlllllllllllllllllllllllIIIHIII
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMPXPJ935X4 Oddělení kontrolně metodické
<br> Udesláno datovou schránkou
<br> Toto rozhodnutí nabylo.právní moci dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3.115“ 202?,ERFLEX,?LS- i g —08—= 2022 za Magistrát hl.m.Prahy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ',* IČO 25675826 V Praze dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Í.<.>.<.>.'.09'202 erronSká 727/7 “371" 160 00 Praha 6 Toto rozhodnutí je vykonatelné ID DS: b4y4get dne 30'09'2022.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Odbor ZN7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Magistrátu hl.rn.Prahy._85_ rleje/tel.<.> gr.XXXX XXXXX Č.j.: XXX XXX XXX MHlVIP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: 6/0 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 1155957/2022 19.08.2022 Příkaz
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor živnostenský a občanskosprávní,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle 5 7 písm.i) zákona č.40/1995 Sb <.>,o regulaci reklamy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) rozhodl v souladu s š 90 odst.1 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) ve spojení s ustanovením & 150 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řá “) takto:
<br> I.právnická osoba - společnost ERFLEX,a.s.IČO: 25675826,se sídlem Terronská 727/7,160 00,Praha 6 (dále jen „obviněná“)
<br> se uznává vinnou z přestupku
<br> podle ustanovení & 8a odst.1 písm.b) zákona o regulaci reklamy,kterého se dopustila porušením povinnosti stanovené v 5 1 odst.2 písm.a),b),e) nařízení č.26/2005 Sb.hl.m.Prahy,kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“) tím,že dne 21.7.2022 šířila reklamu prostřednictvím zakázaných komunikačních médií ...

Načteno

edesky.cz/d/5802688

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz