« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronájmu pozemků parc.č. 1975/72 a 1975/86, k.ú. Košíře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2202038_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2202038/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 711181/2017 Ing.XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
Pozemek parc.č.1975/86 o výměře 51 m2,k.ú.Košíře,užíván jako předzahrádka a vjezd k bytové
jednotce,za nájemné 200 Kč/m2/rok a pozemek parc.č.1975/72 o výměře 108 m2,k.ú.Košíře <,>
užíván jako zahrádka,za nájemné 20 Kč/m2/rok,oba stávajícímu uživateli pozemků a vlastníkovi
funkčně příslušející bytové jednotky domu čp.1152,k.ú.Košíře <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru hospodaření s majetkem
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 30.11.2022 Poslední den zveřejnění: 15.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy pozemků
<br>
*MHMPXPK6O87H*
MHMPXPK6O87H
<br>
<br> 2022-11-24T09:19:12+0000

Načteno

edesky.cz/d/5802685


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz