« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Pravidly pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Obce Čermná ve Slezsku- poskytnutí "kotlíkové" dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy ke stažení zde (221.04 kB)
Pravidla_pro_poskytovani_pujcek.pdf
<br>
<br>
<br>
<br> PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK
<br>
Z ROZPOČTU OBCE ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br>
<br>
Článek 1
<br>
Úvodní ustanovení,účel poskytování bezúročných půjček
<br>
1.Zastupitelstvo obce schválilo dne 09.12.2020 usnesením číslo 17/6 pravidla pro
poskytování bezúročných půjček.Důvodem poskytování půjček je motivace a pomoc
<br>
občanům s realizací výměny starého a nevyhovujícího kotle na pevná paliva.Žadatelé o
<br>
návratnou finanční výpomoc získají od Obce finanční prostředky na předfinancování nového
<br>
kotle,zrealizují výměnu kotle a následně předloží finanční vypořádání Moravskoslezskému
<br>
kraji,který jim vyplatí kotlíkovou dotaci <.>
<br>
2.Poskytování návratné finanční výpomoci se realizuje v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br>
předpisů,zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č <.>
<br>
320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
<br>
finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních
<br>
podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
<br>
(zákon o registru smluv a zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br>
Oprávněný žadatel o půjčku
<br>
<br>
<br> 1.Půjčku mohou čerpat občané obce,tj.osoby mající v obci trvalý pobyt a jsou vlastníky
nemovitosti v katastru obce Čermná ve Slezsku <.>
<br>
2.Oprávnění žadatelé o půjčku jsou osoby,které podaly žádost o kotlíkovou dotaci v rámci
vyhlášené 3.výzvy „kotlíkových dotací Moravskoslezského kraje“ a kterým bylo sděleno <,>
<br>
že splnili podmínky pro získání dotace ze 3.výzvy kotlíkových dotací <.>
<br>
3.Půjčku je možno poskytnout,pokud v době podání žádosti nemá,a do podpisu smlouvy
nebude mít žadatel vůči ...

Načteno

edesky.cz/d/5802129


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz