« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025
<br> Obec Čermná ve Slezsku,IČ 00849707
<br> 2023 2024 2025
Třída 1 Daňové příjmy 5 500 000 6 000 000 5 550 000
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 690 000 300 000 600 000
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 10 000 30 000 70 000
<br> Třída 4 Dotace 140 000 120 000 400 000
<br> Příjmy celkem
<br>
<br> 6 340 000 6 450 000 6 620 000
<br> Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 5 800 000 6 000 000 6 000 000
<br> Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 1 500 000 800 000 1 000 000
<br> Výdaje celkem
<br>
<br> 7 300 000 6 800 000 7 000 000
<br> Třída 8 Financování 960 000 350 000 380 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem střednědobého plánování a dle § 3 zákona
<br> č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je povinnou součástí
<br> rozpočtového hospodaření.Obsahem rozpočtového výhledu,dle tohoto zákona,mají být
<br> základní údaje o příjmech a výdajích,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
<br> realizovaných záměrů <.>
<br> - Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství a k zajištění stability
<br> potřeb obce <.>
<br>
<br> - Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu v jednotlivých letech zcela přesně kopíruje
Zásady pro sestavování rozpočtu obce Čermná ve Slezsku,je tedy porovnatelný
<br> s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty.Sestavuje
<br> se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční
<br> rozpočet.Vzhledem k investicím roku 2021 (rekonstrukci kulturního domu a sociální
<br> bydlení) nejsou plánované větší investiční akce <.>
<br>
Obec má rozpracovaný projekt na dotace na rekonstrukci požární zbrojnice,jedná se o
<br> investici,která je zapotřebí,protože střech zbrojnice je v havarijním stavu.Pakli,že
<br> nevyjde dotace bude obec muset střechu opravit z vlastních prostředků.Dalšími náklady
<br> pro následující roky budou náklady na rekonstrukci...

Načteno

edesky.cz/d/5802128

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz