« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Program veřejného zasedání - 7.12.2022 18:00 hod

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program zasedání (98.03 kB)
Obec Kočov,Kočov 29,348 15 Planá
<br> Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Kočov se bude
<br> konat dne 7.12.2022 od 18.00 hod.v zasedací místnosti OÚ
<br> Kočov <.>
<br>
<br> P r o g r a m:
<br> 1.schválení programu
<br> 2.výsledek ověření předchozího zápisu
<br> 3.určení ověřovatelů zápisu
<br> 4.schválení Návrhu rozpočtu obce Kočov na rok 2023
<br> 5.schválení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
<br> obce Kočov pro roky 2024 - 2026
<br> 6.projednání veřejného osvětlení v Klíčově
<br> 7.schválení Vnitřní směrnice č.2/2022
<br> 8.projednání ukončení pronájmu stodoly
<br> 9.seznámení s Rozpočtovou úpravou č.5/2022
<br> 10.schválení Dodatku č.12 ke smlouvě č.3017 uzavřené
<br> se společností Ekodepon s.r.o <.>
<br> 11.schválení Dodatku č.24 ke smlouvě o spolupráci při
<br> likvidaci pevných domovních odpadů
<br> ze dne 29.10.1998
<br> 12.projednání záměru prodeje částí obecných pozemků
<br> p.č.2896 o výměře cca 600 m2 a p.č.3151 o výměře
<br> cca 1.100m2,v k.ú.Kočov
<br> 13.projednání žádosti na prodej části obecního pozemku
<br> p.č.255/2 v k.ú.Ústí nad Mží
<br> 14.Různé
<br> 15.Diskuze
<br> 16.Závěr
<br> V Kočově dne 30.11.2022
<br>
Vyvěšeno dne: 30.11.2022
<br> Sejmuto dne: 7.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5802110

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz