« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh rozpočtu Sdružení obcí Lučina pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu Lučina SO na rok 2023 (1.15 MB)
Sdružení Obcí Lučina Chodský Ujezd 71,348 15
<br> INFORMACE
<br> o zveřejnění návrhu rozpočtu Sdružení Obcí Lučina na rok 2023
<br> Na základčust.;; ll odst.4 zákona č.250/2000 Sb._ o rozpočloxých pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,s přihlédnutím k čl.XV zákona &.24/20l 7 Sb.<.> kteiým se mění některé zákony vsouvislosti spiijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.Sdmžení Obcí Lučina zveřejnila návrh rozpočtu sdružení na rok 2023 <.>
<br> Návrh rozpočtu Sdmžcní obcí Lučina je zveřejněn na intcmctových stránkách sdružení www.lucinaso.cz_ do jeho listinné podoby je možné nahlédnout vkanceláři Obecního úřadu Chodský Újezd,Chodský Újezd č.71 ve dnech pondělí od 8.00 do 11.00 hod.a ve středu od 12.00 do 17.00 hod <.>
<br> V Chodském Újezdu dne 22.l l.2022
<br> 4/
<br> Milan “Zajíc předseda sdružení
<br> LUČINA — sdružení obcí Chodský Újezd 71,348 15 Planá
<br> IČ: 68783213 ©
<br> Vyvěšeno: Sejmuto: 31.12.2022
<br> Sdružení Obcí Lučina
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2023
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit bud' písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na schuzi
<br> členských obcí,na které bude návrh rozpočtu projednán <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> rozpočet upravený rozpočet rozpočet 2022 2022 2023
<br> Daňové 0 0 0 Nedaňové 300 300 5 200
<br> Ka itálové 0 () () Dotace 87 700 91 800 85 200 Pří m celkem: 88 000 92 100 90 400
<br> V 'da e v Kč Běžné vvda'c 88 000 127 100 90 400 K itálové "duc () 0 0 V 'da'e celkem 88 000 127 100 90 400
<br> SALDO: ří mů a 'da ů 0 -35 000 0 Financování v Kč Změna stavu krát.mstředků na účtech Financování celkem
<br> 35 000 35 000
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> Příjmy v Kč
<br> rozpočet 2022
<br> upravený rozpočet 2022
<br> rozpočet 2023
<br> položka
<br> 2.třída - nedaňové
<br> 2141
<br> Příjmy z úroků
<br> 100
<br> 100
<br> 4 000
<br> 2324
<br> Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> 100
<br> 100
<br> 100
<br> 2119
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 100
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5802109


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz