« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 Lučina SO na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RÚ č. 2/20202 (280.89 kB)
Sdružení Obcí Lučina Chodský Ujezd 71,34815
<br> INFORMACE
<br> o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2 Sdružení Obcí Lučina na rok 2021
<br> Na základě ust.š“ ll odst.4 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,s přihlédnutím k čl.XV zákonu č.24/2017 Sb.„ kterým se mění některé zákony vsouvislosti spřijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,Sdružení Obcí Lučina zveřejnila schválené rozpočtové opatření č.2 na rok 2022 <.>
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2 je zveřejněno na intemetových stránkách sdružení http:// WWW.lucÍnuSO.CŽ _ dojcho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Chodský Újezd.Chodský Újezd &.71 ve dnech pondčlí od 3.00 do 11.00 hod.a ve středu od 12.00 do 17.00 hod <.>
<br> Rozpočtové opatření č.2/2022 bylo schváleno na předsedou sdmžení dne 31.10.2022 <.>
<br> V Chodském Újezdu dne 22,11.2022
<br> z"
<br> ' ( Milan W
<br> předseda sdružení
<br> LUČINA - sdružení obcí Chodský Újezd 71,348 15 Planá
<br> IČ: 68783213 ©
<br> Vyvěšeno: Sejmuto: 31.12.2022

Načteno

edesky.cz/d/5802108


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz