« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí Lučina na léta 2024 - 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Lučina SO na roky 2024 - 2025 (661.56 kB)
Sdružení,Obcí Lučina Chodský Ujezd 71,348 15
<br> INFORMACE
<br> o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu Sdružení Obcí Lučina na léta 2024 - 2025
<br> Na základě ust.& ll odst.4 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,s přihlédnutím k čl.XV ?ákona č.24/2017 Sl.„ kterým se mění některé zákony vsouvislosti spříjctím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.Sdmžení Obcí Lučina zveřejnila návrh střednědobého výhledu sdružení na léta 2024 -2025 <.>
<br> Návrh výhledu Sdružení obcí Lučina je zveřejněn na internetových stránkách sdiužení www.lucinasocz,do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu
<br> Chodský Újezd,Chodský Újezd č.71 ve dnech pondělí od 8.00 do 1 1.00 hod.a ve středu od 12.00 do l7.00 hod <.>
<br> v Chodskóm Újezdu dne 22.11.2022
<br> předsc & sdmžcní
<br> LUČINA - sdružení obcí Chodský Újezd 71,348 15 Planá
<br> IČ: 68783213 ©
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto: 31.12.2022
<br> Sdružení Obcí Lučina
<br> Návrh
<br> střednědobého výhledu rozpočtu
<br> na období2024-2025
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024 - 2025
<br> Příjmy v Kč 2024 2025 Daňové 0 () Nedaňové 5 000 (> 000 Kapitálové () () Přijaté transfery 86 000 86 000 Příjmy celkem: 91 000 92 000
<br> Výdaje v Kč 2024 2025 Běžné výdaje 91 000 92 000 Kapitálové výdaje () () Výdaje celkem 91 000 92 000
<br> SALDO: příjmů a výdajů 0 0
<br> Financování v Kč Změna stavu krátprostředků na účtech Financování celkem

Načteno

edesky.cz/d/5802107


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz