« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Cena vodného a stočného od 1.1.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení.pdf [0,05 MB]
IČ0160108631; OR KS V HK oddíI B,vložka 999,DIČ CZBO'IOBGBI
<br> © VODOVODYA KANALIZACE PARDUBICE,a.s <.>
<br> V Pardubicích 29.listopadu 2022
<br> Vážení odběratelé <,>
<br> v souladu s obecně závaznými předpisy (zák.č.526/1990 Sb <.>,0 cenách,ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.450/2009 Sb <.>,o cenách,kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem MF ČR — věcně usměrňované ceny — platným pro příslušné kalkulační období,jakož podle vyhlášky č.428/2001 v platném znění,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu — dle přílohy č.19 této vyhlášky) a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s <.>,byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2023 takto:
<br> Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 60,40 Kč + DPH zákonem stanovené výše
<br> Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 59,80 Kč + DPH zákonem stanovené g'še
<br> Vyúčtování vodného a stočného za období,v němž dojde k úpravě cen,nebude-li proveden odečet stavu měřidla,bude provedeno poměrem,a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen.Od data změny budou použity nové ceny <.>
<br> Ing.J iří Fiedler ekonomický náměstek
<br> VODOVODY A KANALIZACE
<br> PARDUBICE,a.s.Teplého 2014,530 02 PARDUBICE |Co 6010 se 31 DIČ CZ60108631 OR K5 HK,oddíl B; vložka 999 12
<br> Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.| Zelené předměstí,Teplého 2014,Pardubice 53002 | www.vakpce.cz,+420 466 798 414 Bankovní spojení ČSOB,a.s.17699313/0300

Načteno

edesky.cz/d/5801015

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz