« Najít podobné dokumenty

Obec Bublava - Návrh rozpočtu DSMOK na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bublava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSMOK na rok 2023
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka
Sídlo: MěÚ Kraslice,náměstí 28.října 1438,358 01 Kraslice; IČ: 64844056
<br>
<br>
<br> Paragraf Položka
<br> 0000 4121 1458176,00
<br> 3639 2141 30,00
<br> 1458206,00
<br> Paragraf Položka
<br> 3419 5222 362250,00
<br> 3639 rozpis 1202500,00
<br> 6310 5163 2500,00
<br> 6409 5229 77112,00
<br> 1644362,00
<br> 0,00
<br> 1644362,00
<br> 1644362,00
<br> 1458206,00
<br> -1644362,00
<br> -186156,00
<br> Položka
<br> 8115 186156,00
<br> 186156,00
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací
<br> DSMOK ROZPOČET na rok 2023 NÁVRH
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br>
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí
<br> P ř í j m y c e l k e m
<br> Příjmy z úroků (část)
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br>
<br> Ostatní tělovýchovná činnost
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n <.>
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
<br> V ý d a j e c e l k e m
<br> Rozpis výdajů
<br> Kapitílové výdaje
<br> Běžné výdaje
<br> CELKEM
<br> IV.Financování
<br> Změna stavu na bakovním účtu
<br> F i n a n c o v á n í c e l k e m
<br> III.Saldo příjmů a výdajů
<br> P ř í j m y c e l k e m
<br> V ý d a j e c e l k e m
<br> R o z d í l

Načteno

edesky.cz/d/5800716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bublava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz