« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 30.11.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-32659/2022-930/9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-MD-32659_2022-930_9.pdf
~ 1 ~
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TECHNICKÁ ZPRÁVA
<br>
Stavba
<br>
D48 Frýdek-Místek,obchvat – II.etapa
<br>
Objekt
<br>
Přechodné dopravní značení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
jaroslav.prochazka
Text napsaný psacím strojem
Ministerstvo dopravy Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu,příloha k č.j.MD-32659/2022-930/9 <.>
<br>
<br> ~ 2 ~
<br>
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> 2.ÚVOD
<br> 3.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
<br>
4.SCHEMA PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST
<br> 5.PROVEDENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br>
<br>
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br>
Stavba: D48 Frýdek-Místek,obchvat – II.etapa
<br> Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
<br> Mojmírovců 5
709 81 Ostrava
<br>
Zhotovitel stavby: STRABAG,a.s <.>
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha
<br> Zhotovitel dopravního značení: SEKNE spol.s r.o <.>
Hamerská 12
772 00 Olomouc
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.ÚVOD
<br> Předmětem dopravního omezení a částečné uzavírky je zprovoznění nového
úseku dálnice D48 u Frýdku-Místku <.>
<br>
<br>
<br>
<br> ~ 3 ~
<br>
3.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO OMEZENÍ
<br>
3.1 Postup prací před zahájením spuštění D48
<br> Instalace přechodného dopravního značení bude probíhat za částečných
uzavírek D48 pomocí schémat DK 230 a DK 240,a to v pravém jízdním pásu směr
Příbor – Český Těšín; Frýdek-Místek – Český Těšín a v levém jízdním pásu směr
Český Těšín – Frýdek-Místek <.>
<br>
3.2 Situace D48 (č.výkresu 1,2,3)
<br> Ve směru Příbor – Český Těšín bude doprava v km 47,085 převedena do
pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu.Takto bude doprava pokračovat
v jednom jízdním pruhu po nově vybudované dálnici D48 až po km 52,560 (53,344
nového silničního staničení) na stávající dálnici D48,kde bude převedena zpět do
obou jízdních pruhů D48 směr Český Těšín <.>
<br> Ve směru Český Těšín – Příbor/Frýdek-Místek bude doprava v...
MD-32659_2022-930_9.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018XI2P*
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j./Sp.zn./Typ
<br> MD-32659/2022-930/9
MD/32659/2022/930 RD
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
(dále jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětů společnosti SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem Hamerská 304/12 <,>
779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“),doručených ve dnech 7.10.2022 a 21.11.2022,a po
písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo
vnitra“),č.j.MV-122101-4/OBP-2022 ze dne 24.11.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D48 v souvislosti s akcí „D48 Frýdek-Místek,obchvat – II.etapa,předčasné užívání“ <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o předčasném užívání
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je projekt přechodné úpravy provozu „D48 Frýdek-Místek <,>
obchvat – II.etapa“ (SEKNE,spol.s r.o <.>,09/2022) <.>
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.Toto stanovení není použitelné
samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o předčasném užívání,které bude
vydávat zdejší úřad pro stavbu „Dálnice D48 Frýdek-Místek,obchvat“
pod sp.zn.MD/34304/2022/910 <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném vyjádření Ministerstva vnitra.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu na d...

Načteno

edesky.cz/d/5800247

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz