« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 30.11.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru-a_zarazeni_na_sluzebni_misto.docx
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
státní tajemník
Ministerstvo dopravy
nábř.L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli/ce
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
Souhlasím,aby s mou osobou bylo komunikováno prostřednictvím e- mailu[footnoteRef:4] [4: Vaši volbu vyznačte.Pouze pro urychlení komunikace v případě výběrového řízení.]
<br> ANO - NE
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:5] [5: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:6] |_| [6: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br> a
<br> zařazení
na služební místo ministerského rady (30133.13302) v Oddělení koncepcí a mezinárodní s...
Oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni.pdf
Č.j.:MD-37430/2022-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX018W10N*
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> ministerského rady (30133.13302) v Oddělení koncepcí a mezinárodní
<br> spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci silniční
<br> a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy
<br>
<br> Č.j.: MD-37430/2022-010/3
<br> Datum:.listopadu 2022
<br>
<br> Státní tajemník v Ministerstvu dopravy,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
<br> zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerského rady (30133.13302) v Oddělení
<br> koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci silniční a veřejné
<br> dopravy a správních agend Ministerstva dopravy,ID 30077957,v oboru služby:
<br> 51.Doprava <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služební místo je v měsíci lednu/únoru 2023 <.>
<br> Služební místo je podle přílohy č.1 k zákonu zařazeno do 13.platové třídy <.>
<br> Charakteristika činností vykonávaných na služebním místě:
<br> • zabezpečení přípravy a organizace dvou a vícestranných mezinárodních jednání v oblasti
železniční dopravy;
<br> • podílení se na tvorbě mezistátních dohod zejména v oblasti další harmonizace podmínek pro
zajištění plynulejší přeshraniční dopravy;
<br> • podílení se na zpracování programů v rámci OPD na řešení problematiky financované
z technické pomoci OPD II;
<br>
<br> Č.j.:MD-37430/2022-010/3
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 2
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<...

Načteno

edesky.cz/d/5800246

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz