« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Terezínská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Terezínská
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 41755/2022
<br> Č.j.: ODSH 136263/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 29.listopadu 2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III <.>
<br> tříd,místních a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu
<br> s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na
<br> pozemních komunikacích spočívající v
<br>
<br> umístění svislých dopravních značek dle přílohy č.1 - schéma B/2 z TP 66,na místní komunikaci v ul <.>
<br> Terezínská u č.p.351 v Lovosicích,z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčené komunikaci při
<br> odstraňování havárie vodovodního řadu <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje pouze po dobu provádění prací na
<br> odstranění havárie vodovodního řadu a na finální úpravě povrchu komunikace,nejpozději do 30.4 <.>
<br> 2023 <.>
<br>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 66 (Zásady pro
<br> označování pracovních míst na pozemních komunikacích – aktuální vydání),bude vyhotoveno v...

Načteno

edesky.cz/d/5800055

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz