Město Lovosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://meulovo.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Lovosice
Školní 407/2
410 02 Lovosice

Datová schránka: ytbbs49
E-mail: meulovo@meulovo.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 08. 2022 VV - OOP - Stavení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Klapý
12. 08. 2022 Oznámení zahájení územního řízení „Želechovice - kanalizační přípojky“
09. 08. 2022 VV - OOP - Stavení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
05. 08. 2022 OOP - Stanovuje přechodnou úpravu provozu, Lovosice, silnice I/30
03. 08. 2022 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Vrbičany
02. 08. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Dobkovičky
29. 07. 2022 VV - OOP - Stavení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Libochovice
28. 07. 2022 OOP - Stanovuje přechodnou úpravu provozu, Lovosice, silnice I/30
26. 07. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Velemín, Milešov
26. 07. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Lovošská
26. 07. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Velemín, Milešov
26. 07. 2022 VV - OOP - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe ř.km 726,613 – 826,613
22. 07. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Lovosice
21. 07. 2022 VV - OOP - Zákaz odběru povrchových vod
19. 07. 2022 VV - OOP - Dočasný zákaz zastavení na pozemní komunikaci Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Lovosice
19. 07. 2022 VV - OOP - Zveřejnění návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Tovární, Zámecká, Terezínská, Osvoboditelů, Husova a K Silu
19. 07. 2022 Lukohořany PÚ kNN podél silnice nové OM st 34 - OMEXOM
19. 07. 2022 Dokument "S-680 Veřejná vyhlášk..." již není dostupný.
18. 07. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,Libochovice
18. 07. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Chotiměř
12. 07. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 2 územního plánu Třebívlice
12. 07. 2022 Oznámení o zveřejnění usnesení z členské schůze svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO)
05. 07. 2022 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy „Víceúčelové hřiště v obci Velemín, místní části Bílinka”
04. 07. 2022 Oznámení pokračování navazujícího řízení o dodatečném povolení stavby
01. 07. 2022 Oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu Územního plánu Třebenice
30. 06. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II
30. 06. 2022 Dokument "Schválení stavebního ..." již není dostupný.
30. 06. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí, ro..." již není dostupný.
30. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Chodovlice
30. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Ústecká, Lovošská
27. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Lhotka nad Labem
25. 06. 2022 Rozpočet města Lovosice na rok 2021
24. 06. 2022 Závěrečný účet města za rok 2018
24. 06. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lovosice za rok 2018
24. 06. 2022 Rozpočet na rok 2019
24. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.4/2020
24. 06. 2022 Rozpočtové opatření č.3/2020
22. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Děčany
22. 06. 2022 Záměr změnit NS - dodatek č.1 - dočasná stavba - pozemek p.č. 2690/13 díl 1 a 2 a p. č. 2690/1
18. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Ústecká, Lovosice
16. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Poplze
15. 06. 2022 Přidělené prostředky z dotace Sport a volný čas 2022
15. 06. 2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
13. 06. 2022 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
10. 06. 2022 VV - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Třebenice
08. 06. 2022 Vyhodnocení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2022
07. 06. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2027
07. 06. 2022 Závěrečný účet města Lovosice za rok 2021
07. 06. 2022 Výběr a vracení správních poplatků občanům Ukrajiny
07. 06. 2022 VV - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zrušení železničního přejezdu P2418 v km 491,448 na trati Lovosice – Bohušovice n. O., nacházející se na pozemku parc. č. 426/3 v k. ú. Prosmyky

XML