« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SP: Rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské uli

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-398121.pdf 370,98 kB
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/398121/22/CHA Plzeň,dne: 29.11.2022
<br> Č.j.: MMP/415993/22
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> chama@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 15.11.2022 podal Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní
<br> Město,301 00 Plzeň 1,které zastupuje MMP,Odbor investic,IČO 00075370,Jagellonská č.p.563/8 <,>
<br> Jižní Předměstí,306 32 Plzeň návrh na vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na
<br> stavbu vodního díla:
<br> Vodovodní řad a kanalizační stoky v rámci stavby:
<br> „Rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské ulici
<br> C3.SO 310 Kanalizace,C5 SO 320 Vodovod“
<br>
<br>
na pozemcích parc.č.1516,1902/41,2302/1,5369,5370/1,5370/5,5370/6,5370/10,5372,5428/10 v
<br> katastrálním území Plzeň.Stavba byla povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu s působností
<br> speciálního stavebního úřadu,t.j.Magistrátu města Plzně,odboru stavebně správního dne 3.6.2016 pod
<br> č.j.: MMP/133544/16.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.7.2016,jehož platnost byla prodloužena
<br> rozhodnutím č.j.: MMP/365234/20 ze dne 24.11.2020,které nabylo právní moci 29.12.2020 <.>
<br>
<br> Účastníci řízení podle §115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:
<br> Účastník řízení dle § 109 písm.a) stavebního zákona:
<br> stavebník: Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00
<br> Plzeň 1,které zastupuje MMP,Odbor investic,vedoucí odboru Ing.XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX <,>
<br> Jagellonská č.p.563/8,Jižní Předměstí,304 04 Plzeň;
<br>
<br> Účastník řízení dle § 109 písm.b) stavebního zákona:
<br> vlastník stavby,na níž má být provedena změna,není-li stavebníkem: Statutární město Plzeň,(kancelář
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5799958

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz