« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - Záměr města prodloužit výpůjčku nemovitých věcí na adrese Táborská 28, Plzeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAMER.pdf 467,36 kB
MMP/415727/22
<br> Statutární město Plzeň
podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,oznamuje záměr
<br>
<br> uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce ve smyslu prodloužení doby výpůjčky
<br> nemovitých věcí:
<br>
- pozemek p.č.1893/1 o výměře 1 088 m2,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba
Východní Předměstí,č.p.2081,obč.vyb <.>,vyjma části stavby,která je dosud v katastru
<br> nemovitostí evidována jako samostatná budova na pozemku p.č.1892/5,k.ú.Plzeň; předmětem
<br> výpůjčky nejsou prostory,které se nachází ve 2.nadzemním podlaží předmětné stavby,vyjma
<br> místnosti 31,32 a 33,a část prostorů v 1.podzemním podlaží,které jsou určeny pro výhradní
<br> užívání 13.základní školy Plzeň,Habrmannova 45,příspěvkové organizace,IČ 69971901 (dále
<br> jen „13.základní škola“),a jejichž specifikace je nedílnou součástí Smlouvy; předmětem
<br> výpůjčky nejsou prostory šaten pod tělocvičnou,které se nachází v 1.podzemním podlaží části
<br> stavby na pozemku p.č.1892/5,k.ú.Plzeň,a jsou určeny pro výhradní užívání TJ Lokomotiva
<br> Plzeň z.s <.>,IČ 40525724,a jejichž specifikace je nedílnou součástí Smlouvy <.>
<br> Předmětem výpůjčky jsou zároveň pozemky
<br> - p.č.1893/2 o výměře 573 m2,ostatní plocha,zeleň <,>
- p.č.1893/5 o výměře 286 m2,ostatní plocha,zeleň <,>
- p.č.1892/29 o výměře 47 m2,ostatní plocha,jiná plocha <,>
- p.č.1892/30 o výměře 69 m2,ostatní plocha,jiná plocha <,>
- části pozemku p.č.1892/21 o výměře cca 99 m2 a cca 96 m2 z celkové výměry 1 210 m2,ostatní
<br> plocha,zeleň <,>
<br> vše k.ú.Plzeň <.>
<br> Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č.1 pro katastrální území Plzeň,obec Plzeň,vedeného
<br> v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Plzeň - město <.>
<br>
<br>
<br> Případné připomínky nebo dotazy k uvedenému záměru adresujte po dobu zveřejnění odboru evidence majetku
<br> Magistrátu města Plzně,Škroupova 7,301 00 Plzeň,tel.37 803 3710,kde můžete získat podrobnější inf...

Načteno

edesky.cz/d/5799957

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz