« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení MK: Dopravní značení - Manětínská, v Plzni - zajištění průjezdu na stavbu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-411603.pdf 230,84 kB
XXXX XXXXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: sedlackova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/411603/22
Č.J.: MMP/416879/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 30.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu ze dne 25.11.2022,který podala právnická osoba BIS,a.s <.>,IČO
<br> 40526151,Havířská 1117/5,301 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným orgánem -
<br> Policií ČR,Městským ředitelstvím policie Plzeň,Dopravním inspektorátem č.j.KRPP-156630-
<br> 2/ČJ-2022-030506-2,ze dne 27.října 2022 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 8003 Manětínská,v Plzni
<br> - vyblokování tří kolmých parkovacích stání v prostoru parkoviště naproti objektu Manětínská č <.>
<br> 1547/77 (poslední tři parkovací stání před vjezdem k par.č.1626/307 k.ú.Bolevec) – po pravé
<br> straně ve směru ke Kralovické ulici
<br> - vyblokování jednoho kolmého parkovacího stání v prostoru parkoviště naproti objektu
<br> Manětínská č.1548/79 (první parkovací stání za vjezdem k par.č.1626/307 k.ú.Bolevec) – po
<br> pravé straně ve směru ke Kralovické ulici
<br> - vyblokování parkujících vozidel v prostoru před vjezdem k par.č.1626/307 k.ú.Bolevec <,>
<br> naproti objektu Manětínská č.1547/77 a č.1548/79 - po obou stranách vjezdu
<br>
<br> z důvodu: zajištění průjezdu na stavbu
<br> v termínu: od 1.1.2023 do 31.3.2023
<br>
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO (1x),která tvoří přílohu tohoto ...
DIO_Manetinska.pdf 910,87 kB
MANĚTÍNSKÁ 30,PLZEN VYBLOKOVANI 4 PARKOVACICH STANI PRED OBJEKTEM STANOVENO <.>
<br> ZAJISTENI PRUJEZDU STAVEBNICH STROJU NA STAVBU dne: 39 ';x.2022_ ČJ: mxšřhaxgaL—čÁQL
<br> Magistrát města Plzně Odbor dopravy * gm \ <.>
<br> VYBLOKOVÁNÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Načteno

edesky.cz/d/5799956

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz