« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0444436 22 6 Pril vykres 06 Havelkova MIII (1)
'“
<br> SITUACE
<br> /
<br> B20a INSTALOVAT A A A v17
<br> V12c
<br> ©
<br> 15m
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI BUDE REALIZOVÁNA PODLE ZÁKONA č.361/2000 sb <.>,WHLÁŠKY 0294/2015 Sb,<.> TECHNICKÝCH NOREM ČSN A TECHNICKÝCH PODMÍNEK MINISTERSWA DOPRAVY
<br> STÁVAJÍCÍ DZ,KTERÉ BRÁNÍ v INSTALACI NOVÉHO,BUDE ODSTRANĚNO
<br> 7%
Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0580616/2022/RY VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0444436/2022/6 TEL./E-MAIL: 542 174 763/ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Havelkova,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Havelkova,Brno,formou výkresu číslo 06 <,>
<br> pod názvem: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“,název akce: „HAVELKOVA – ZPOMALOVACÍ PRÁH“,datum:
<br> „ČERVENEC 2022“,formát: „2 x A4“,stupeň: „PDPS“,číslo archivní: „920“,zpracovaného společností
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:60733098,Středisko dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a,639 00 Brno,s vydáním vyjádření dotčeného orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu - Policii České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,pod
<br> č.j.: KRPB-149274-7/ČJ-2022-0602DI v kontextu čj.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne
<br> 27.09.2022,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5799469

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz