« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, „Výsadba sadu meruněk a třešní včetně protikroupového systému a oplocení”

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, „Výsadba sadu meruněk a třešní včetně protikroupového systému a oplocení”
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E
odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br> Telefon SÚ: 416 571 270 – 279,fax: 416 532 130,e-mail: stavebni.urad@meulovo.cz
<br> Telefon ÚP: 416 571 277/278 Telefon Památková péče : 416 571 279
<br>
Č.J.- čj.výst.: 819-1880/2022
<br> Č.E.: MULO 41787/2022
XXXXXXXX XXXXXX
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> Smolnice č.p.166
<br> 439 14 Smolnice
<br>
<br> Spisová značka:
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> e-mail:
<br> MULOP0085PZ1
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> vladimir.stahr@meulovo.cz
<br>
<br> DATUM: 29.11.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,Židovice č.p.XX,XXX XX Louny zastoupený na základě plné moci Vladimírem
<br> Vernerem,IČO: 86755463,Smolnice č.p.166,439 14 Smolnice
<br>
<br> (dále jen "žadatel") dne 07.11.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje
<br> územní rozhodnutí podle § 79,§ 92 a stavební povolení dle § 116 stavebního zákona na stavbu:
<br>
<br> "Výsadba sadu meruněk a třešní včetně protikroupového systému a oplocení"
<br> na pozemcích parc.č.336/1 a 336/2 517/1 v katastrálním území Semeč <,>
<br> na pozemku parc.č.826 v katastrálním území Hnojnice
<br> a na pozemcích parc.č.273/17,173/19,273/20 a 273/21 v katastrálním území Židovice u Hnojnic <.>
<br>
<br> Záměr obsahuje:
<br> - Změnu využití pozemků
- Oplocení a protikroupový systém
<br>
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,Odbor stavební úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle
<br> § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst.5 stavebního zákona
<br>
<br> o z n a m u j e
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br> Poučení
<br> Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Technik stavebního úřadu
<br> Ing.XXXXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5799440

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz