« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na r. 2023, fin. vztahů k městským částem, rozdělení příspěvku na výkon st. správy ze st. rozpočtu městským částem a střednědobého výhledu rozpočtu do r. 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z-10926-MaterialdoZastupitelstvaHMP-PDFeBook-Tiskc.Z-10926verze1.6(verejnakopie)[TED].pdf
* materiál obsahuje osobní údaje zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy
<br>
MHMPXPJH3G8P
<br> dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
Úvod provádí: Podpis:
<br> zastupitel Kovářík
#11@37004@
<br> Předkládá:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,zastupitel Kovářík
<br> XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>,zastupitel Vyhnánek
<br>
<br>
<br>
verz verzetisku
<br> M a te r i á l k p r o j ed n án í
<br>
<br>
<br>
<br>
k návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2023,finančních vztahů k městským částem hl.m.Prahy
z rozpočtu vl.hl.m.Prahy na rok 2023,rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu
<br> městským částem hl.m.Prahy na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy do roku
2028
<br>
Obsah materiálu:
<br> 1.Návrh usnesení
<br> 2.Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje
<br> 3.Příloha č.2a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance
<br> 4.Příloha č.2b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy
<br> 5.Příloha č.2c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje
<br> 6.Příloha č.2d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje
<br> 7.Příloha č.2e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování
<br> 8.Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP - střednědobý výhled rozpočtu
<br> 9.Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a prostř.na platy PO HMP,MP
HMP,MHMP
<br> 10.Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol <.>
zař.HMP
<br> 11.Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a škol <.>
zař.MČ HMP
<br> 12.Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP
<br> 13.Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního
rozpočtu městským částem na rok 2023
<br> 14.Důvodová zpráva - Úvod
<br> 15.Důvodová zpráva - komentář k příjmům
<br> 16.Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům
<br> 17.Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům
<br> 18.Důvodová zpráva - komentář k fin...

Načteno

edesky.cz/d/5799402

Meta

Rozpočet   Volby   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   EIA   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz