« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr - oznámení o navýšení nájemného Dlouhá 609, Praha 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_Vzor pro vyvěšování na úřední desku_pracoviště Nám Franze Kafky_001.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2199899/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
stávajícímu nájemci,panu Josefu Petrovi,nebytové prostory – ateliér o výměře 36,5 m2 v objektu
čp.609,Dlouhá 2,Praha 1,jež je součástí pozemku parc.č.768,vše k.ú.Staré Město,a to za
nové navýšené roční nájemné v částce 110.400 Kč <.>
<br>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 29.11.2022 Poslední den zveřejnění: 15.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy objektů
<br>
*MHMPXPK6KQ6K*
MHMPXPK6KQ6K
<br>
<br> 2022-11-24T14:27:31+0000

Načteno

edesky.cz/d/5799401


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz