« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - ZÁMĚR pronajmout část pozemku parc. č. 1013, k.ú. Malá Strana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁMĚR pronajmout část pozemku parc. č. 1013, k.ú. Malá Strana.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2212531/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: XXX XXXXXXXXXX
XXX XX XXXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: -/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> pronajmout část pozemku parc.č.1013 o výměře 22 m2,k.ú.Malá Strana,pro parkování
v souvislosti s instalací výstavy „Josef Mánes“ <.>
<br>
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
Ing.XXX XXX
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
<br> První den zveřejnění: 29.11.2022 Poslední den zveřejnění: 14.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy objektů
<br>
*MHMPXPK711HA*
MHMPXPK711HA
<br>
<br> 2022-11-25T10:46:09+0000

Načteno

edesky.cz/d/5799400


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz