« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr - pronájem - bazén Hloubětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_2199725_2022_Hloubetin.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám.Franze Kafky 16/1,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 102
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2199725/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: Mgr.Zuzana Hadrabová
236 002 646
Datum: 23.11.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> OZNAMUJE
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br>
ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br>
<br> areál bazénu Hloubětín na pozemcích parc.č.790 o výměře 17 m2,parc.č.791/1 o výměře
2.489 m2,jehož součástí je budova č.p.80,parc.č.791/2 o výměře 1.726 m2,parc.č.791/5
o výměře 179 m2,parc.č.791/6 o výměře 570 m2,parc.č.791/8 o výměře 27 m2,parc.č.791/9
o výměře 785 m2,parc.č.791/10 o výměře 90 m2,parc.č.791/11 o výměře 179 m2 <,>
parc.č.793/1 o výměře 509 m2,parc.č.793/3 o výměře 1 m2,parc.č.2499/12 o výměře 117
m2,vše v k.ú.Hloubětín,obec Praha,dosavadnímu nájemci spol.MONTSERVIS PRAHA,a.s.<,>
IČO: 005 51 899 <.>
<br>
Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám
výše uvedené vyřizující osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Ing.XXX XXX
ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br>
První den zveřejnění: 28.11.2022 Poslední den zveřejnění: 13.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor hospodaření s majetkem
Oddělení využití a správy objektů
<br>
*MHMPXPK6KGHZ*
MHMPXPK6KGHZ
<br>
<br> 2022-11-24T09:17:23+0000

Načteno

edesky.cz/d/5799386


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz