« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru chirurgie ze dne 21_11_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

chirurgie_21_11_2022.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> Č.j.: MHMP 2187993/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 1637402/2022 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br>
ZVEŘEJŇUJE
<br> výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů na uzavření smlouvy
se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
<br> v oboru chirurgie ze dne 21.11.2022
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor zdravotnictví,jako vyhlašovatel výběrového řízení <,>
zveřejňuje v souladu s ustanovením § 52 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
výsledek výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování
a úhradě hrazených služeb <.>
<br>
Do výběrového řízení se přihlásili tito uchazeči:
<br>
Cosmo Praha s.r.o <.>
VK Medica s.r.o <.>
<br>
<br>
Uchazeč: Cosmo Praha s.r.o <.>
<br>
<br>
Zdravotní pojišťovny
<br>
<br>
<br> Hlasování
<br> V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas zástupce
příslušné pojišťovny
(§49 odst.2 zákona
č.48/1997 Sb.)
<br> Pro/Proti Pro/Proti
1.213 – RBP,zdravotní pojišťovna 3/0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
<br>
*MHMPXPK5YA9O*
MHMPXPK5YA9O
<br>
<br>
2/2
<br>
<br> Uchazeč: VK Medica s.r.o <.>
<br>
<br>
Zdravotní pojišťovny
<br>
<br>
<br> Hlasování
<br> V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas zástupce
příslušné pojišťovny
(§49 odst.2 zákona
č.48/1997 Sb.)
<br> Pro/Proti Pro/Proti
1.213 – RBP,zdravotní pojišťovna 3/0
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
ředitelka odboru zdravotnictví
Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P...

Načteno

edesky.cz/d/5799385

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz