« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gastroenterologie ze dne 21_11_2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ 21.11.2022 - gastroenterologie.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2187742/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 1637410/2022 XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
ZVEŘEJŇ UJE
<br> výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů na uzavření smlouvy
se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
<br> v oboru gastroenterologie ze dne 21.11.2022
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor zdravotnictví,jako vyhlašovatel výběrového řízení <,>
zveřejňuje v souladu s ustanovením § 52 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
výsledek výběrového řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování
a úhradě hrazených služeb <.>
<br> Uchazeč: Centrum diagnostické endoskopie s.r.o <.>
<br> Zdravotní pojišťovny Hlasování
<br> V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas zástupce
<br> příslušné zdravotní
pojišťovny (§49 odst.2
zákona č.48/1997 Sb.) <.>
<br> Pro/Proti Pro/Proti
<br> 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 4/0
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 4/0
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 3/1
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
<br> bank,pojišťoven a stavebnictví
3/1
<br>
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 4/0
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 4/0
213 – RBP,zdravotní pojišťovna 3/1
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
ředitelka odboru zdravotnictví
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
<br> Vyvěšeno: 28.11.2022 Sejmuto: 28.12.2022
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
<br>
*MHMPXPK5XVQL*
MHMPXPK5XVQL
<br>
<br> 2022-11-23T14:43:03+0000

Načteno

edesky.cz/d/5799380

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz