« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Slezská, Korunní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220920_Silnicni_spravni_urad_MHMP_OPKD_SIT_VO_Vinohrady_V2_upraveno_dle_MC_a_uradu_fin_580_00_5_IV.pdf
LEGENDA:
<br> Stožár VO s paticí EVR
<br> IP12
PRESERVÉ 2x
<br> E13
POUZE
<br> DOBÍJENÍ
symbol č.211 +
text "Pouze dobíjení"
<br> 580005
<br> IP13cP IP13cP
<br> V10e
V10e V10e
<br> Korunní
<br> list Ø12 list Ø16
<br> č.p.1311/58
<br> č.p.1310/56
<br> č.p.1440/60
<br> č.p.1384/59
<br> č.p.1296/57
<br> č.p.1295/55
<br> E3a platnost za 2,5m
<br> V10e V10e V10e
<br> Korunní
<br> list Ø12
<br> list Ø16
<br> Dobíjecí stanice umístěná na
stožáru VO
<br> 2 x nové rezervované parkovací
stání určené pro nabíjení elekromobilů
<br> E3a platnost za 2,5m
<br> Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN,EN <.>
<br> Veškeré práce musí být prováděny dle platných závazných i doporučených ČSN,EN a platných vyhlášek a nařízení vlády <.>
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce dle vyhlášky §50/78Sb <.>
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed2 <.>
Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje <.>
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy <.>
<br> Napájecí soustava: 3+PEN,3x 230V/400V,50Hz,TN-C
<br> Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>
ZPRACOVATEL
<br> Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 25672541
<br> ZODP.PROJEKTANT
<br> PROJEKTANT
<br> KONTROLOVAL
<br> STAVEBNÍK / INVESTOR
<br> NÁZEV PROJEKTU
<br> ADRESA STAVBY
<br> DATUM REVIZE
<br> PROVOZNÍ SOUBOR
<br> ČÁST
<br> OBSAH
<br> FORMÁT MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ ČÍSLO DOK <.>
<br> PARE
<br> Hlavní město Praha
<br> 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
<br> Mariánské náměstí 2/2
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> X/XXXX
<br> AX
<br> XX
<br> 1:125
<br> D 1.4.3 ELEKTROINSTALACE
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
<br> DPS 5
<br> Vyjmutí parkovacích míst ze ZPS
<br> C4 - Celková situace 580 005
<br> TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
Pulz naší metropole
<br> Elektromobilita Vinohrady 1
<br> Detail 1 1:125
<br> AutoCAD SHX Text
2,5m
<br>
Listy a pohledy
580 00 (5)
220920_Silnicni_spravni_urad_MHMP_OPKD_SIT_VO_Vinohrady_V2_upraveno_dle_MC_a_uradu_fin_580_00_1_V.pdf
580001
<br> IP1
2
<br> P RESERV
É2x
<br> V10e
V10e
<br> V10e
<br> Slezská
<br> č.p.1439/54 E1
3
<br> PO
UZ
<br> E
DO
<br> BÍJ
EN
<br> Í
<br> sym
bo
<br> l č <.>
21
<br> 1 +
tex
<br> t "P
ou
<br> ze
do
<br> bíje
ní"
<br> E0
1(2
<br> x)
2x
<br> č.p <.>
1669/58č.p.1668/56
<br> Slezská
<br> V10e V10e V10e
<br> 2 x nové rezervované parkovací
stání určené pro nabíjení elekromobilů
<br> Dobíjecí stanice umístěná
na stožáru VO
<br> Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN,EN <.>
<br> Veškeré práce musí být prováděny dle platných závazných i doporučených ČSN,EN a platných vyhlášek a nařízení vlády <.>
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce dle vyhlášky §50/78Sb <.>
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed2 <.>
Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje <.>
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy <.>
<br> Napájecí soustava: 3+PEN,3x 230V/400V,50Hz,TN-C
<br> Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>
ZPRACOVATEL
<br> Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 25672541
<br> ZODP.PROJEKTANT
<br> PROJEKTANT
<br> KONTROLOVAL
<br> STAVEBNÍK / INVESTOR
<br> NÁZEV PROJEKTU
<br> ADRESA STAVBY
<br> DATUM REVIZE
<br> PROVOZNÍ SOUBOR
<br> ČÁST
<br> OBSAH
<br> FORMÁT MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ ČÍSLO DOK <.>
<br> PARE
<br> Hlavní město Praha
<br> 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
<br> Mariánské náměstí 2/2
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> X/XXXX
<br> AX
<br> XX
<br> 1:250
<br> D 1.4.3 ELEKTROINSTALACE
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
<br> DPS 5
<br> Vyjmutí parkovacích míst ze ZPS
<br> C4 - Celková situace 580 001
<br> TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
Pulz naší metropole
<br> Elektromobilita Vinohrady 1
<br> Detail 1 1:125
<br>
Listy a pohledy
SIT_VO_Vinohrady_V2_upraveno_dle_MC a uradu_fin-580 00 (1)
220920_Silnicni_spravni_urad_MHMP_OPKD_SIT_VO_Vinohrady_V2_upraveno_dle_MC_a_uradu_fin_580_00_2_VI.pdf
IP1
2
<br> P RESERV
É2x
<br> E1
3
<br> PO
UZ
<br> E
DO
<br> BÍJ
EN
<br> Í
sym
<br> bo
l č <.>
<br> 21
1 +
<br> tex
t "P
<br> ou
ze
<br> do
bíje
<br> ní"
<br> 580001
<br> IP1
2
<br> P RESERV
É2x
<br> V10e
V10e
<br> V10e
<br> V10e
V10e
<br> E1
3
<br> PO
UZ
<br> E
DO
<br> BÍJ
EN
<br> Í
<br> sym
bo
<br> l č <.>
21
<br> 1 +
tex
<br> t "P
ou
<br> ze
do
<br> bíje
ní"
<br> V10e
<br> 580002
<br> E0
1(2
<br> x)
2x
<br> č.p <.>
1674/60
<br> č.p <.>
2315/62
<br> č.p <.>
1669/58č.p.1668/56
<br> Slezská
<br> LEGENDA:
<br> Stožár VO s paticí EVR
<br> V10eV10eV10e
<br> 2 x nové rezervované parkovací
stání určené pro nabíjení elekromobilů
<br> Dobíjecí stanice umístěná
na stožáru VO
<br> Veškeré práce musí být provedeny dle platných závazných i doporučených ČSN,EN <.>
<br> Veškeré práce musí být prováděny dle platných závazných i doporučených ČSN,EN a platných vyhlášek a nařízení vlády <.>
Elektroinstalaci smí provádět jen osoby způsobilé pro tyto práce dle vyhlášky §50/78Sb <.>
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed2 <.>
Základní ochrana automatickým odpojením od zdroje <.>
Ochrana při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy <.>
<br> Napájecí soustava: 3+PEN,3x 230V/400V,50Hz,TN-C
<br> Technologie hlavního města Prahy,a.s <.>
ZPRACOVATEL
<br> Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
IČO: 25672541
<br> ZODP.PROJEKTANT
<br> PROJEKTANT
<br> KONTROLOVAL
<br> STAVEBNÍK / INVESTOR
<br> NÁZEV PROJEKTU
<br> ADRESA STAVBY
<br> DATUM REVIZE
<br> PROVOZNÍ SOUBOR
<br> ČÁST
<br> OBSAH
<br> FORMÁT MĚŘÍTKO
<br> STUPEŇ ČÍSLO DOK <.>
<br> PARE
<br> Hlavní město Praha
<br> 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
<br> Mariánské náměstí 2/2
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> X/XXXX
<br> AX
<br> XX
<br> 1:250
<br> D 1.4.3 ELEKTROINSTALACE
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
<br> DPS 5
<br> Vyjmutí parkovacích míst ze ZPS
<br> C4 - Celková situace 580 002
<br> TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY
Pulz naší metropole
<br> Elektromobilita Vin...
MHMPXPK4HS1W.PDF
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPK4HS1W*
MHMPXPK4HS1W
<br>
<br>
<br>
<br> Technologie hlavního m sta Prahy,a.s <.>
D lnická 213/12
170 00 Praha 7
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-2151441/2022/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/3
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1724073/2022PKD 16.11.2022
<br>
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný silniční správní ú ad
dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil
dne 20.9.2022 na základ žádosti právnické osoby Technologie hlavního m sta Prahy,a.s <.>,IČ:
25672541 ízení o návrhu opat ení obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „ správní ád “) a podle ust.§
77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí
pravidla provozu na pozemních komunikacích,p edkládá návrh opat ení obecné povahy pro
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br>
spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci Slezská,Korunní v
rozsahu,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br>
a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní
<br> značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umíst ním dopravního značení nesmí být
narušeno vnímání do...

Načteno

edesky.cz/d/5799378

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz