« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Jágrová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FO - oznámení o ukončení na úřadní desku - Jágrová.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Č.j.: MHMP 2217245/2022 Vyřizuje/tel.:
Sp.zn.: S-MHMP 2213947/2022 Ing.XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
Datum: XX.XX.2022 Počet listů/příloh: 1/0
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
o ukončení poskytování zdravotních služeb
(dle § 59 odst.1 zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách a službách a podmínkách
jejich poskytování)
<br>
Poskytovatel zdravotních služeb:
<br> Jméno,příjmení,titul: MUDr.XXXXX XXXXXXX
Adresa místa poskytování zdravotních služeb: Axmanova XXX,Praha 9
<br> IČ: 49624997
<br> Datum,k němuž poskytovatel hodlá ukončit
poskytování zdravotních služeb: 31.01.2023
<br>
Datum,do kterého lze předložit žádost
o předání zdravotnické dokumentace poskytovali
zvolenému pacientem: 31.01.2023
<br>
Adresa místa pro předložení písemné žádosti
pacienta o předání zdravotnické
dokumentace: Axmanova 150,Praha 9
<br>
<br> Identifikační údaje osoby,která hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb
(ust.§ 23 odst.3 zákona č.372/2011 Sb.):
KlanMed s.r.o <.>
se sídlem Axmanova 150,Praha 9
<br> IČO 17264944
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
<br>
*MHMPXPK77ZK3*
MHMPXPK77ZK3

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz