« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Návrh SVR PO v oblasti dopravy 2024 - 2025.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh SVR PO v oblasti dopravy 2024 - 2025.
Název organizace: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
IČO: 70971641 v tis.Kč
<br> řádek Ukazatel
Výhled rozpočtu
<br> 2024
Výhled rozpočtu
<br> 2025
<br> 1 1 250 500 1 253 000
<br> 2 Spotřeba materiálu (účet 501) 251 000 251 000
3 Spotřeba energie (účet 502 + 503) 29 000 29 000
4 Prodané zboží (účet 504) 0 0
5 Opravy a udržování (účet 511) 45 500 40 000
6 Cestovné (účet 512) 11 000 11 000
7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 150 150
8 Ostatní služby (účet 518) 31 000 31 000
<br> 9
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní
neschopnost (účet 521)
<br> 369 000 369 000
<br> v tom:
<br> 10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 355 500 355 500
<br> 11 OON (AÚ k účtu 521) 7 500 7 500
<br> 12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 124 300 124 300
<br> 13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 2 250 2 250
14 Zákonné sociální náklady účet 527) 24 000 24 000
15 Jiné sociální náklady (účet 528) 0 0
16 Daně a poplatky (sk.53) 300 300
17 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 353 000 361 000
18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 5 000 5 000
19 Daň z příjmů (sk.59) 0 0
20 Ostatní náklady jinde neuvedené 5 000 5 000
<br> 21 1 250 500 1 253 000
22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 0 0
23 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 102 000 102 000
24 Výnosy z pronájmu (účet 603) 4 000 4 000
25 Výnosy z prodaného zboží (účet 604) 0 0
26 Čerpání fondů (účet 648) 0 0
27 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 7 000 7 000
<br> 28 1 132 500 1 135 000
<br> v tom:
<br> 29 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 1 050 000 1 050 000
<br> 30
dotace ze státního rozpočtu a státních fondů
(AÚ k účtu 672)
<br> 0 0
<br> 31
výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku
pořízeného zcela nebo zčásti z investičního
transferu (AÚ k účtu 672)
<br> 82 500 85 000
<br> 32 Ostatní výnosy jinde neuvedené 5 000 5 000
<br> 33 0 0
<br> 34 8 000 8 000
35 3 000 3 000
36 353 000 361 000
37 0 0
38 2 500 0
39 780 780
40 39 400 39 400
41 0 0
<br> V Č.Budějovicích 16.9.2022
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5798984

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz