« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Návrh rozpočtu PO v oblasti dopravy - rok 2023.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu PO v oblasti dopravy - rok 2023.
Příloha č.1
<br> Název organizace: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
<br> IČO: 70971641 v tis.Kč
<br> řádek Ukazatel
Schválený rozpočet
<br> rok 2022
<br> Předpokládaná
<br> skutečnost
<br> rok 2022
<br> Návrh rozpočtu
<br> rok 2023
<br> 1 1 122 573 1 183 723 1 233 500
<br> 2 Spotřeba materiálu (účet 501) 220 000 232 900 248 000
<br> 3 Spotřeba energie (účet 502 + 503) 8 000 10 000 28 000
<br> 4 Prodané zboží (účet 504) 0 0 0
<br> 5 Opravy a udržování (účet 511) 29 832 64 032 47 200
<br> 6 Cestovné (účet 512) 8 400 8 400 10 300
<br> 7 Náklady na reprezentaci (účet 513) 145 145 150
<br> 8 Ostatní služby (účet 518) 25 000 25 000 29 000
<br> 9
Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní
<br> neschopnost (účet 521)
343 000 350 100 365 200
<br> v tom:
<br> 10 platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) 332 600 340 200 353 100
<br> 11 OON (AÚ k účtu 521) 6 900 6 900 7 100
<br> 12 Zákonné sociální pojištění (účet 524) 115 900 118 300 123 700
<br> 13 Jiné sociální pojištění (účet 525) 2 100 2 100 2 150
<br> 14 Zákonné sociální náklady účet 527) 20 000 20 000 23 100
<br> 15 Jiné sociální náklady (účet 528) 0 0 0
<br> 16 Daně a poplatky (sk.53) 300 300 300
<br> 17 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) 339 496 339 496 349 300
<br> 18 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 3 500 3 500 4 000
<br> 19 Daň z příjmů (sk.59) 0 0 0
<br> 20 Ostatní náklady jinde neuvedené 6 900 9 450 3 100
<br> 21 1 122 573 1 183 723 1 233 500
<br> 22 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) 0 0 0
<br> 23 Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 98 000 98 000 101 000
<br> 24 Výnosy z pronájmu (účet 603) 3 200 3 200 3 500
<br> 25 Výnosy z prodaného zboží (účet 604) 0 0 0
<br> 26 Čerpání fondů (účet 648) 0 35 000 0
<br> 27 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 7 000 7 000 7 000
<br> 28 1 010 373 1 036 523 1 117 500
<br> v tom:
<br> 29 příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672) 935 000 961 150 1 035 000
<br> 30
dotace ze státního rozpočtu a státních fondů
<br> (AÚ k účtu 672)
160 ...

Načteno

edesky.cz/d/5798983

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz