« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Zveřejnění záměru obce vypůjčit část poz. parc.č. 547/1 a parc.č. 547/3 v k.ú. Strašín u Říčan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zverejneni-vypujcky-pozemku-cast-parc-c-547-1-a-parc-c-547-3-Strasin-u-Rican.pdf
MĚSTO ŘÍČANY
<br> Městský úřad v Říčanech | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 ] fax: +420 323 603 734 [ email: podateína©ncany£z i www.ricany.cz
<br> č.ev.: 382740/2022 M Ě s T 0 Ř í Č A N Y na základě usnesení Rady města Říčany č.08-13—023 ze dne 9.7.2008 zveřejňuje záměr obce vypůjčit neziskové organizací působící na území města Říčany pozemky část parc.č.547/1 o výměře cca 4.300 m2 a parc.č.547/3 o výměře 2149 m2
<br> oba v k.ú.Strašín u Říčan ve vlastnictví města za účelem provozování kynologického cvičiště
<br> Vpřípadě zájmu o nabízenou výpůjčku nemovitostí je nutné doručit písemnou přihlášku do výběrového řízení,vtermínu do 15 dnů od vyvěšení na adresu MěÚ v Říčanech,odbor správy majetku,Masarykovo nám.535/40,251 01 Říčany.Vyvěšeno na dobu min.15 dní <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX vedoucí Odboru správy majetku
<br>.:
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5798830

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz