« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Návrh rozpočtu 2023 s plněním 2022, Návrh rozpočtu FRB 2023, Návrh rozpočtu SF 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2024-2025-mestys.pdf
Městys Bernartice
<br> Náměstí svobody čp.33,Bernartice 398 43,okres Písek Telefon 382585211,724180242,e—mail: starosta.ou©bernartice.cz
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025
<br> PŘÍJMY Rozpočet Výhled 2024 - 2025 třída 2023 2024 2025 1 Daňové příjmy 27 988 000,00 28 000 000,00 28 000 000,00- 2 Nedaňové příjmy 3 944 704,00 4 000 000,00 4 000 000,00 3 Kapitálové příjmy 1 277 980,00 5 000 000,00 800 000,00 4 Přijaté transfery 1 348 679,00 1 400 000,00 1 450 000,00 Příjmy celkem 34 559 363,00 38 400 000,00 34 250 000,00 VÝDAJE třída název 2023 2024 2025 5 Běžné výdaje 29 191 811,00 29 300 000,00 29 450 000,00| 6 Kapitálové výdaje 7 415 000,00 9 570 000,00 7 720 000,00I Výdaje celkem 36 606 811,00 38 870 000,00 37 170 000,00' MNCOVÁNÍ _ pol.název položky 2023 2024 2025 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 2 047 448,00 -4 030 000,00 -1 080 000,00 na bankovních účtech kromě 8123 Přijaté úvěry 5 000 000,00 5 000 000,00| 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých 0,00 -500 000,00 —1 000 000,00' přijatých půj čených prostředků Financování celkem 2 047 448,00 470 000,00 2 920 000,00 DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 2023 2024 2025 Dlouhodobé závazky 0,00 5 000 000,00 9 500 000,00I
navrh-rozpoctu-sf-2023-mestys.pdf
Městys Bernartice Náměstí svobody čp.33,Bernartice 398 43,okres Písek
<br> Telefon 38258521 1,724180242,e—mail: starosta.ou©bernartíce.cz
<br> Návrh rozpočtu Sociálního fondu 2023
<br> Zůstatek ke dni zveřejnění 13 602,84 Kč
<br> Tvorba sociálního fondu - 3% z ročního objemu hrubých mezd
<br> Hrubé mzdy 6 092 000,- Odměna uvolněného člena zastupitelstva —— starosta 722 244,- Celkem 6 814 244,- 3% (zaokrouhleno na tisíce nahoru) 6330/4134 205 000,— Kč Čerpání 5/ položka částka Připojištění 6171/5499 72 000,- Brýle,rekre,rehabilitace 6171/5499 20 000,- Příspěvek na stravenky xxxx/5169 110 200,- Zaměstnanci v důchodu — Vánoce (8 x 350,-) 6171/5194 2 800,- Celkem čerpání 6330/5342 205 000,- Kč
<br> Zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 29.11.2022 <.>
navrh-rozpoctu-frb-2023-mestys.pdf
Městys Bernartice Náměstí svobody čp.33,Bernartice 398 43,okres Písek
<br> Telefon 3 8258521 1,724180242,e-mail: starosta.0u©bernartice.cz
<br> Návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení 2023
<br> Zůstatek ke dni zveřejnění 402 848,- Kč Příjmy účet 5 / položka částka Úroky z účtu 236 0120 6310/2141 35,- Úroky z půjček 236 0120 3611/2141 8 638,- Splátkv Důiček FRB 236 0120 2460 104 558: Příjmy celkem 113 231,- Kč Výdaje účet 5 / položka částka Půička FRB 236 0120 3611/5660 150 000.- Výdaje celkem 150 000,- Kč
<br> Zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 29.11.2022 <.>
navrh-rozpoctu-2023-s-plnenim-2022-mestys.pdf
Městys BernartÍCE.IČO 00249530 KEO4 1.105 UR024
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> \ _ _ __—.___—__ ———-—_ ———— __ __ _
<br> EÉL.— — — _ _ _ Schválený Upravený Návrh rozpočet rozpočet Skutečnost rozpočtu XXX XXX orgX orgz N+Z+UZ ZJ Název XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 500 000,00 4 000 000,00 3 695 861,82 4 000 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 350 000,00 290 208,42 350 000,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 600 000,00 770 000,00 750 951,87 770 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 000 000,00 6 000 000,00 5 197 572,59 6 000 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 020 000,00 1 128 030,00 1 128 030,00 380 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 12 550 000,00 14 050 000,00 13 224 587,85 13 550 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 26 903.10 26 903,10 10 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000,00 1 000,00 908,40 1 000,00 1341 Poplatek ze psů 22 000,00 24 000,00 23 910,00 24 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 15 000,00 14 235,00 15 000,00 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za 540 000,00 550 000,00 541 143,00 563 000,00 1361 Správní poplatky 140 000,00 140 000.00 90 960,00 140 000,00 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 150 000,00 205 000,00 203 157,08 205 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 1 980 000,00 1 980 000,00 1 682 040,69 1 980 000,00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FRB 114 804,00 128 136,00 116 347,00 104 558,00 4111 98008 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00* 28 200,00 28 200,00 0,00 4111 98043 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státnn'io rozpočtu 0,00* 92 045,87 92 045,87 0,00 4111 98187 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0,00* 138 000...

Načteno

edesky.cz/d/5797721

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz