« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Ministerský rada v oddělení veřejnosprávních kontrol, v odboru kontrolních činností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MRa-odd-verejnospravnich-kontrol.zip [ZIP, 1MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení veřejnosprávních kontrol
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-76324/2022-94
<br> Datum: 29.listopadu 2022
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_695,ministerského rady v oddělení veřejnosprávních kontrol,v odboru kontrolních činností,v oboru služby 1 –Finance <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.leden 2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) organizace a výkon veřejnosprávních kontrol akcí financovaných ze státního rozpočtu a kontroly hospodaření organizačních složek státu;
<br> 2) vyhotovení výsledků z provedených kontrol prostřednictvím protokolu
o kontrole,včetně případných dalších opatření vyplývajících se závěrů kontroly;
<br> 3) zadávání a aktualizace údajů o kontrolách do informačních systémů (DIS,MKP)
<br> 4) zpracování meziresortních připomínkových řízení a stanovisek do vlády,týkajících se kontrolní činnosti;
<br> 5) spolupráce na vyhodnocení kontrol ministerstva <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti[footnoteRef:1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14.prosince 2022,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adre...

Načteno

edesky.cz/d/5797622


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz