« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Vrchní ministerský rada - legislativec/kyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR-VMRa-legislativec.zip [ZIP, 2MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – legislativce/kyně v oddělení legislativním
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR-76312/2022-94
<br> Datum: 29.listopadu 2022
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_851,vrchního ministerského rady – legislativce/kyně,v oddělení legislativním,v odboru legislativně právním,v oboru služby 22 – Legislativa a právní činnost <.>
<br>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.leden 2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 15.platové třídy <.>
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> 1) příprava návrhů právních předpisů a jejich projednávání;
<br> 2) zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a k dalším materiálům
<br> 3) řešení otázek z oblasti práva ústavního,občanského,obchodního,správního
a finančního,a z teorie práva <.>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti[footnoteRef:1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14.prosince 2022,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo pro místní rozvoj: Staroměstské náměstí 6,110 15 Praha 1,nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@mmr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 26iaava...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz