« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-11-29 - Nařízení 31_2022 - příloha 1
náměstí
Mendlo
<br> vo
<br> B
arvičova
<br> Pekařská
<br> Ú
v
o
z
<br> Ú
v
o
z
<br> 1-17
<br> 1-16
<br> 1-12 1-01
<br> 1-13
<br> 1-14
<br> 1-02
<br> 1-15
<br> 1-03
<br> C
ej
l
<br> S
o
u
d
n
í H
v
ěz
<br> d
o
v
á
<br> Francou
zská
<br> T
ra
<br> u
b
o
v
a
<br> L
id
ic
<br> k
áK
<br> o
u
n
ic
o
v
a
<br> Husova
<br> H
u
s
o
v
a
<br> Ú
dolní
<br> Ú
dolní
<br> Tv
rdé
<br> ho
<br> K
o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> Šum
avsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> Ko
tlář
<br> ská
<br> Pio
nýr
<br> ská
<br> nám
ěst
í
<br> Ko
neč
<br> néh
o
<br> Hrnč
ířská
<br> D
ro
<br> b
n
éh
<br> o
<br> nám
ěst
í
<br> Že
rot
íno
<br> vo
<br> náměstí
Komensk
<br> ého
<br> R
ooseveltova
<br> Míru
<br> náměstí
<br> hora
Kraví
<br> Š
tefán
<br> ik
o
v
a
<br> Dr
ob
<br> néh
o
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> Porgesova
<br> tří
da
G
<br> en
er
ál
a
Pí
ky
<br> Reis
sigo
<br> va
<br> Br
no
-st
řed
a
<br> Ža
bo
vř
es
ky
<br> hr
an
ice
m
<br> ěs
tsk
<br> ýc
h č
<br> ás
tí
<br> Nád
ražn
í
<br> náměstí
Vaňkovo
<br> 1-04
<br> B
en
<br> eš
ov
<br> a
<br> 4-02
<br> 4-01
<br> T
kalcovská
<br> Cejl
<br> Me
rha
<br> uto
va
<br> Sýp
ka
<br> Mostecká
<br> řek
a S
<br> v
itav
<br> a
<br> 1-06
<br> B
rn
<br> o
-s
tř
ed
a
Ž
id
<br> en
ic
<br> e
<br> h
ra
<br> n
ic
<br> e
m
<br> ěs
ts
k
ý
ch
č
ás
tí
<br> Brn
o-st
řed
<br> a Br
no-j
ih
<br> hran
ice
<br> měs
tský
<br> ch č
ástí
<br> Dornych
<br> P
ří
zo
<br> v
a R
u
<br> m
iš
tě
<br> V
lh
<br> k
á
<br> B
rn
o-
st
ře
d
a
B
rn
o-
jih
<br> hr
an
ic
e
<br> m
ěs
ts
ký
<br> ch
č
ás
tí
<br> P
lo
tn
í
<br> řek
a S
<br> vra
tka řeka Svratka
<br> N
ov
é
sa
dy
<br> U
h
e
ln
á
<br> Václavská
Hybešova
<br> Úz
ká
<br> Opu
štěn
<br> á
<br> K
ří
žo
<br> v
á
<br> Kř
ížk
<br> ov
sk
éh
o
<br> Hlink
y
<br> Lipová
<br> 1-20
<br> 1-21
<br> 1-11
<br> 1-10
<br> 1-09
<br> 1-08
<br> 1-07
<br> 1-22
<br> 1-23
<br> 1-27
<br> Strážní
<br> Vin
ohr
<br> ady
<br> R
en
<br> ne
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> H
er
<br> šp
ic
k
á
<br> nám
ěst
í
<br> M
ora
<br> vs
ké
<br> Zeleného
<br> Ža
bo
vř
es
ká
<...
2022-11-29 - Nařízení 31_2022 - příloha 2
Statutární město Brno
Příloha č.2
nařízení č.31/2022,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního
města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení
<br>
<br>
Datum nabytí účinnosti: 10.12.2022 Strana 1 (celkem 2)
<br>
Regulované úseky
<br>
<br> Místa určená k dlouhodobému stání dle článku 3 odst.5:
<br> 001 Brožíkova 39/1
<br> 002 Kamínky 494/35a
<br> 003 Kotlanova 2469/10
<br> 004 Křídlovická 355/54
<br> 005 Makovského náměstí (NC Rubín)
<br> 006 Náměstí SNP 1124/16
<br> 007 Oblá 439/12a
<br> 008 Přístavní
<br> 009 Říčanská1381/19
<br> 010 Galandauerova 2656/17
<br> 011 Novoměstská 1999/5a
<br> 012 Pod kaštany 2289/16
<br> 013 Pod nemocnicí 603/25
<br> 014 Purkyňova 665/115
<br> 015 Purkyňova 646/107
<br> 016 Svážná 392/27
<br> 017 Švermova
<br> 018 Vaňhalova 901/1a
<br> 019 Axmanova 529/9
<br> 020 Bellova 357/20
<br> 021 Benešova (placené parkoviště)
<br> 022 Husova 196/12
<br> 023 Jasanová 648/4
<br> 024 Krásného 1481/71
<br> 025 Kraví hora
<br> 026 Lelkova 931/58
<br> 027 Mendlovo náměstí 616/19
<br> 028 Nad dědinou
<br> 029 Novolíšeňská 2474/5
<br> 030 Náměstí 28.dubna 1069/2 (OC Javor)
<br> 031 Přízova 283/16
<br> 032 Štouračova
<br> 033 Třída Kpt.Jaroše 1950/41
<br> 034 Vídeňská (placené parkoviště)
<br>
<br> Statutární město Brno
Příloha č.2
nařízení č.31/2022,kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního
města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízení
<br>
<br>
Datum nabytí účinnosti: 10.12.2022 Strana 2 (celkem 2)
<br> 035 V Újezdech 559/2
<br> 036 Vavřinecká 655/9
<br> 037 Veselá 161/10
<br> 038 Veslařská 97/56
<br> 039 Veveří (placené parkoviště)
<br> 04...
2022-11-29 - Nařízení 31_2022
Statutární město Brno
<br> Rada města Brna
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel.542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.31/2022 <,>
<br>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
<br> statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
<br> nařízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 10.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 10.12.2022 Strana 3 (celkem 2)
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.31/2022 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění
pozdějších nařízení
<br> _____________________________________________________________________________________
<br>
Rada města Brna se na R9/005.schůzi konané dne 23.11.2022 pod bodem č.48 usnesla vydat na základě
<br> ustanovení § 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a v souladu s ustanoveními § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení (dále jen „nařízení“):
<br>
<br> Článek 1
Změna nařízení
<br> Nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých
<br> lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou
<br> v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších nařízen...
2022-11-29 - Zverejneni
Strana 1
<br> odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Číslo datové zprávy zveřejnění: 1108781478
<br> Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst.1 zákona č.35/2021 Sb <.>,o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů,potvrzuje vyhlášení právního předpisu <.>
<br> Vkladatel: Statutární město Brno (ID DS: a7kbrrn,IČO: 44992785)
Druh právního předpisu: Nařízení
Číslo právního předpisu: 31/2022
Název právního předpisu: kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se
vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k
stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,ve znění pozdějších
nařízení
Datum vydání právního předpisu: 23.11.2022
Zakonné zmocnění: zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích - § 23 odst.1
Oblast právní úpravy: pozemní komunikace - zpoplatnění stání a odstavení
Účinnost právního předpisu: 10.12.2022
Právní předpis,který je rušen nebo měněn: 9/2019: kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna,ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v
souladu s cenovými předpisy
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 25.11.2022 09:55
<br> Toto je automaticky generovaná zpráva.Neodpovídejte na ni <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz