« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - rozhodnutí - stavební povolení: POLYFUNKČNÍ OBJEKT BOHUNICE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 6072 22 Verejna vyhlaska
Úřad městské části města Brna,Brno-Bohunice,Dlouhá 3,625 00 Brno
S t a v e b n í ú řa d
<br>
<br>
Spis.zn.: S-BBOH/07303/21/SU
Čj.: BBOH/06072/22/SÚ
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,Ph.D <.>
XXX XXX XXX
odborstavebni@bohunice.brno.cz
<br>
<br> V Brně dne 28.11.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Bohunice,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne
17.12.2021 podala
<br> FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,IČO 25317628,Mlýnská č.p.388/68,Trnitá <,>
602 00 Brno 2,kterou zastupuje DKarchitekti,s.r.o <.>,IČO 05290236,Křenová č.p.409/52 <,>
Trnitá,602 00 Brno 2
(dále jen "stavebník""),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění <,>
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> POLYFUNKČNÍ OBJEKT BOHUNICE
Brno,Bohunice,Jihlavská,Dlouhá
<br>
<br> na pozemcích parc.č.1197/5,1197/17,1197/20,1197/22,1197/24,1197/25,1197/26 <,>
1197/27,1197/28,1197/29,1197/30,1197/31,1197/35,1197/36,1197/37,1197/38,1197/40 <,>
1197/47,1197/48,1197/49,1197/50,1197/51,1197/52,1197/53,1197/54,1197/55,1197/56 <,>
1197/57,1240/2,1240/3,1240/11 v katastrálním území Bohunice,Brno (dále jen „stavba“) <.>
<br> Polyfunkční objekt Bohunice spočívá v zástavbě území mezi ulicemi Jihlavská a Dlouhá.Jedná
se o polyfunkční areál zahrnující administrativní a komerční prostory,bytové jednotky
a odpovídající parkovací kapacity,technické zázemí a okolní úpravy terénu.Na stavbu bylo
vydáno územní rozhodnutí č.509 č.j.BBOH/06177/21/SU,spis.zn.S-BBO...

Načteno

edesky.cz/d/5797499

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz