« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem na období 2023 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh SVR_BPH_2023-2027
XXXXX Nazev
Úč XXXX
<br> (X-XX)
<br> Úč 2018
<br> (1-12)
<br> Úč 2019
<br> (1-12)
<br> Úč 2020
<br> (1-12)
<br> Úč 2021
<br> (1-12)
<br> RU 2022
<br> (1-9)
<br> RN 2023
<br> (NR2023V
<br> 1)
<br> RN 2024
<br> (SVR23)
<br> RN 2025
<br> (SVR23)
<br> RN 2026
<br> (SVR23)
<br> RN 2027
<br> (SVR23)
<br> 1 PŘÍJMY CELKEM 185 679 190 582 210 051 221 649 222 023 210 714 227 230 241 491 247 269 251 388 256 204
<br> 2 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 4 221 1 766 3 995 23 713 10 274 13 860 210 0 0 0 0
<br> 3 BĚŽNÉ PŘÍJMY 181 458 188 817 206 056 197 936 211 748 196 854 227 020 241 491 247 269 251 388 256 204
<br> 4 Daňové příjmy 128 916 137 842 147 838 136 669 152 328 147 932 182 372 193 071 201 381 205 101 209 117
<br> 5 Sdílené daně 98 589 110 496 120 120 112 007 124 600 121 116 156 130 167 559 176 064 180 410 184 865
<br> 6 - DPFO placená plátci 24 798 28 248 31 625 29 778 22 009 21 086 26 050 28 181 29 680 30 422 31 183
<br> 7 - DPFO placená poplatníky 633 630 831 462 1 379 860 1 600 1 665 1 665 1 682 1 699
<br> 8 - DPFO vybíraná srážkou 2 201 2 490 2 802 2 818 3 575 3 370 5 140 5 685 5 973 6 092 6 214
<br> 9 - DPPO 23 428 22 863 26 102 21 092 30 167 25 190 36 050 39 453 41 348 42 382 43 441
<br> 10 - DPH 47 528 56 265 58 760 57 858 67 470 70 610 87 290 92 573 97 397 99 832 102 328
<br> 11 DPPO za obce 2 940 2 720 3 109 2 210 4 828 4 248 3 000 4 248 4 248 4 248 4 248
<br> 12 Poplatky a odvody 9 110 9 662 10 169 9 889 9 981 8 961 9 040 8 598 8 340 7 654 7 167
<br> 13 Správní poplatky 3 498 3 070 3 152 2 475 2 924 2 573 2 702 2 733 2 761 2 802 2 830
<br> 14 Daň z nemovitých věcí 6 413 6 333 6 204 6 312 6 446 6 100 6 100 6 175 6 209 6 223 6 230
<br> 15 Ostatní daňové příjmy 8 367 5 561 5 085 3 777 3 548 4 935 5 400 3 758 3 760 3 764 3 778
<br> 16 Nedaňové příjmy 33 219 29 681 29 252 27 712 29 560 25 505 24 722 29 288 26 375 26 298 26 495
<br> 17 Příjmy z vlastní činnosti 8 101 7 946 8 335 7 470 7 729 7 919 7 462 7 663 7 682 7 699 7 721
<br> 18 Odvody přebytků organizací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0...
Oznámení o zveřejnění a uložení návrhu SVR města Bystřice pod Hostýnem 2023 - 2027
MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM FINANČNÍ ODBOR Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz 768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz Č.j.MUBPH 25865/2022 V Bystřici pod Hostýnem dne 29.11.2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ A ULOŽENÍ LISTINNÉ PODOBY NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM NA OBDOBÍ 2023 - 2027 Oznamujeme,že od 29.listopadu 2022 je na elektronické úřední desce http://www.bystriceph.cz/uredni-deska/1?sort=ud_od&sc=DESC&p1=55 zveřejněn úplný návrh střednědobého výhledu rozpočtu (SVR) města Bystřice pod Hostýnem na období 2023 - 2027.V souladu s § 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,mohou občané města Bystřice pod Hostýnem uplatnit k výše uvedenému návrhu SVR připomínky: - písemně ve lhůtě od 30.11.2022 do 13.12.2022,- nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem,kde se bude výše uvedený návrh SVR projednávat,termín zasedání zastupitelstva města bude zveřejněn obvyklým způsobem Listinná podoba návrhu SVR města Bystřice pod Hostýnem na období 2023 – 2027 je k dispozici k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem,budova radnice,podkroví dveře č.31.Ing.XXX XXXXXXXXX v.r.vedoucí finančního odboru
Úplný návrh_SVR_BpH_2023-2027
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br> MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
<br> 2023 – 2027
<br> NÁVRH
<br>
<br>
Aaa2/AQE
<br> Dobrá schopnost dostát finančním závazkům,subjekt může podléhat negativním vlivům a ekonomickým událos-
<br> tem <.>
<br>
<br> STR 2
<br> Velmi dobrý subjekt s vysokou schopností splácet své aktuální závazky
<br>
<br>
<br> 2
<br> Obsah
<br>
<br> Definice základních pojmů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Použité zkratky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> 1 Analýza hospodaření uplynulého období.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 1.1 Příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> 1.2 Výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/5797336

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz