« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Záměr prodloužení pronájmu části plochy objektu Hviezdoslavova čp. 519 pro umístění reklam. zařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1129 20180604 Zamer 4 2
Příloha usnesení č.1202/50/R/2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 č.j.: MCP11/22/069771/OMP/VL
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
oznamuje
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze
<br>
<br> Z Á M Ě R
prodloužení pronájmu části plochy zábradlí lodžie objektu
Hviezdoslavova čp.519,pro umístění reklamního zařízení
<br>
<br> Konkrétní zájemce: Česká pirátská strana,IČO: 71339698 <,>
<br>
<br> Předmět nájmu: pronájem části plochy zábradlí lodžie ve 3.nadzemním podlaží domu
<br> čp.519,o celkovém rozměru 5,5 m2
<br>
Účel nájmu: umístění reklamního banneru na zábradlí
Nájemné : 2.155 Kč bez DPH (k ceně bude připočtena DPH)
<br>
Doba nájmu: určitá,1 rok
<br>
<br> Poučení:
Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a to písemně k rukám
vedoucí Odboru majetkoprávního,prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha 11 nejpozději
do posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br> Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru majetkoprávního
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha usnesení

Načteno

edesky.cz/d/5797259


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz