« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Záměr pronájmu střecha PANELREKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1130 Zamer pronajmu antena
Příloha usnesení č.1206/50/R/2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 Č.j.: MCP11/22/048129/OMP/HS
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
oznamuje
ve smyslu § 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze
<br>
<br> Z Á M Ě R
pronájmu části střechy objektu v ulici Křejpského,čp.1523,Praha 4
<br>
<br>
Konkrétní zájemce: PANELREKO s.r.o <.>,IČO 26039061
<br> Předmět nájmu: plocha střechy objektu v ulici Křejpského,čp.1523,Praha 4,o výměře
3 m2
<br> Účel nájmu: umístění technologie mikrovlnného spoje
<br> Doba nájmu: neurčitá s 1měsíční výpovědní dobou
<br>
<br>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své písemné
nabídky v době zveřejnění záměru,majetkoprávnímu odboru,prostřednictvím podatelny Úřadu
MČ Praha 11,Ocelíkova 672,149 41 Praha 415 <.>
<br>
<br>
<br> Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru majetkoprávního
<br>
<br> Příloha záměru

Načteno

edesky.cz/d/5797258


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz