« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: vodovodní řad "Polyfunkční budova HILA"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-446912.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/446912/22/OST/KSOT V Praze dne 25.11.2022
<br> Č.J.: P4/531829/22/OST/KSOT
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br>
<br> Pražská vodohospodářská společnost a.s <.>,IČO 25656112,se sídlem Evropská č.p.866/67,Praha 6-
<br> Vokovice <,>
<br> kterou zastupuje Hila Brumlovka,s.r.o <.>,IČO 28162889,se sídlem Želetavská č.p.1525/1,Praha 4-
<br> Michle <,>
<br> kterou zastupuje PASSERINVEST GROUP,a.s <.>,IČO 26118963,se sídlem Želetavská č.p.1525/1 <,>
<br> Praha 4-Michle
<br> (dále jen "vlastník") dne 23.9.2022 podal žádost o vydání rozhodnutí o povolení odstranění vodního díla:
<br>
<br> vodovodní řad TLT DN 100 v délce 74,7 m ul.Jemnická,Praha 4 – Michle <,>
<br> na pozemku parc.č.3247/2 v katastrálním území Michle
<br>
<br> Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno <.>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust.§ 11 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),věcně příslušný dle ust <.>
<br> § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „vodní zákon“) a dále příslušný dle ust.§ 32 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze a § 4
<br> vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,obojí ve znění pozdějších
<br> předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ust.§ 15 odst.5 vodního zákona a dle ust.§ 15
<br> odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením § 15 odst.1 vodního
<br> zákona v souvislosti s ust.§ 115 vodního zákona podle ust.§ 47 odst.1 a § 144 odst.2 správního řá...

Načteno

edesky.cz/d/5797228

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz