« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brodská 1876/27, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
<br>
<br> VYHLAŠUJE ZÁMĚR
<br>
Obsah:
<br> Pronájem bytu
Vyvěšeno: 29.11.2022
<br> Uzávěrka: 15.12.2022
<br> Zpracoval odbor: majetkoprávní
<br> Zodpovídá: L.Milfajtová Tel.: 566 688 153
Obsah:
<br> Pronájem bytu č.29 v budově č.p.1876 na ulici Brodské č.or.27 ve Žďáře nad Sázavou <,>
část Žďár nad Sázavou 3
<br>
1.) Byt č.29 se nachází v bytovém domě č.p.1876,který je součástí pozemku parc.č.1261 <,>
zastavěná plocha a nádvoří,na ulici Brodské č.or.27 ve Žďáře nad Sázavou,část Žďár nad
Sázavou 3,vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Žďár nad
Sázavou,na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár
2.) Byt sestává z jednoho pokoje + kuchyně + příslušenství,celková plocha bytu je 31,00 m2 <,>
započitatelná plocha je 29,50 m2
3.) Základní nájemné je 59.48,- Kč/m2/měsíc = 1.755,- Kč/měsíc
4.) Předpokládaný termín pro uzavření smlouvy o nájmu bytu je 01.02.2023
5.) Způsob přihlašování do výběrového řízení:
Přihlášky se podávají na tiskopise,který je k dispozici na podatelně městského úřadu ve
Žďáře nad Sázavou a na internetových stránkách www.zdarns.cz
Přihlášky se podávají v zalepené obálce,kde na čelní stranu uveďte:
Výběrové řízení na byt Brodská1876/27/29,ZR 3
Obálku odevzdejte nejpozději do 12.00 hod.v den uzávěrky na sekretariát starosty k
zaevidování
<br>
Poznámka: Na tomto bytě jsou v době vyhlášení záměru přihlášeny k trvalému pobytu tři osoby <.>
<br> O výsledku výběrového řízení budou písemnou formou informováni pouze – budoucí nájemce,dále pak
náhradník (pokud byl určen).Pokud nebude ostatním žadatelům ve lhůtě 10 pracovních dnů po rozhodnutí
RM zasláno písemné sdělení,znamená to,že ve výběrovém řízení nebyli úspěšní <.>
<br> Upozornění:
<br> Písemné přihlášky na vyhlášený záměr přijímá sekretariát starosty na Městském úřadě ve Žďáře nad
Sázavou v zalepených obálkách výrazně označených Výběrové řízení na byt (viz.bod.5) a s uvedením
jména a adresy zájemce,nejpozději do...

Načteno

edesky.cz/d/5797200


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz