Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 06. 2023 STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODÍŠKOV
05. 06. 2023 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení - SVR Libušín
02. 06. 2023 Usnesení, Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
02. 06. 2023 Zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2023
31. 05. 2023 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace ul. Studentská
30. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva - Obec Kyjov
30. 05. 2023 Veřejnoprávní smlouva - Obec Sázava
30. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2022
30. 05. 2023 Usnesení, Dražební vyhláška - Formanko Luboš, Formanková Pavla
30. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Jihlavská
29. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2022
26. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - trvalé dopravní značení pro místní komunikaci ul. Neumannova - chodník, Neumannova parkoviště - chodník podél ve Žďáře n.S.
26. 05. 2023 Nařízení č. 3/2023, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
26. 05. 2023 Zápis z 22. schůze rady města konané dne 22.5.2023
26. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 2
26. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
25. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 Územního plánu Znětínek
25. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka sil. II/354 mezi obcí Hlinné - Petrovice
25. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Santiniho ul., Žďár nad Sázavou
24. 05. 2023 Veřejná vyhláška - o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - stavební úpravy skladu v zemědělském areálu vč. zpevněných ploch a přípojky dešťové kanalizace ve Světnově
24. 05. 2023 Oznámení ovyhlášení nálezu
23. 05. 2023 Z-18/2023-OP
23. 05. 2023 Z-28/2023-OP
23. 05. 2023 Z-53/2023-OP
23. 05. 2023 Z-54/2023-OP
23. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. III územního plánu Svratka
23. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. I územního plánu Nové Dvory
23. 05. 2023 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zajišťovacího řízení - hlubinné geotermální vrty p.č. 8069/1, k.ú. Město Žďár
22. 05. 2023 Výběrové řízení - referent/ka stavebního a územního plánování
22. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místních komunikacích s úplnou uzavírkou místní komunikace ul. Jamborova ve Žďáře n.S. u křižovatky s ul. Novoměstská
22. 05. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - na místní komunikaci ul. Libušínská za Domem kultury ve Žďáře n.S.
19. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
18. 05. 2023 Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění silničního vozidla
17. 05. 2023 Dokument "Usnesení - Michal Ned..." již není dostupný.
17. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
16. 05. 2023 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.5.2023
15. 05. 2023 Z-51/2023-OP
15. 05. 2023 Z-52/2023-OP
15. 05. 2023 Zápis z 21. schůze rady města konané dne 9.5.2023
15. 05. 2023 Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o nočním klidu
12. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s realizací stavby "I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho - příloha č. 2
12. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s realizací stavby "I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho" - příloha č. 1
12. 05. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu v souvislosti s realizací stavby "I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Santiniho"
12. 05. 2023 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko za rok 2022 - návrh
12. 05. 2023 Oznámení o přerušení dodávky vody - Tálský mlýn, Bistro, chaty
10. 05. 2023 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
10. 05. 2023 Z-49/2023-OP
10. 05. 2023 Z-50/2023-OP
10. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení nálezu
10. 05. 2023 Dokument "Usnesení o odročení e..." již není dostupný.

XML