Město Žďár nad Sázavou

Okresní město
Okres Žďár nad Sázavou

http://zdarns.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datová schránka: ybxb3sz
E-mail: meu@zdarns.cz, posta@zdarns.cz

Podřízené úřední desky

Obec Ořechov, Ronov

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 6
26. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Smetanova, Tyršova, Hutařova, Doležalovo nám., nám. Republiky, Nádražní, Sadová
25. 09. 2022 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
23. 09. 2022 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Šafranice
23. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Radonín
23. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jamská
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - dědicům po zemřelém panu V.P.
22. 09. 2022 Z-305/2022-OP
22. 09. 2022 Z-306/2022-OP
22. 09. 2022 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v k. ú. Veselíčko
20. 09. 2022 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem - 5/2022
20. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - 5/2022
20. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. II územního plánu Svratka
20. 09. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Technický vrt, p. č. 1025
20. 09. 2022 Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí
16. 09. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Jihlavská
16. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
16. 09. 2022 Veřejná vyhláška – oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Krásněves
16. 09. 2022 Zápis z 29. schůze zastupitelstva města konané dne 8.9.2022
16. 09. 2022 Zápis ze 110. schůze rady města konané dne 12.9.2022
15. 09. 2022 Z-303/2022-OP
15. 09. 2022 Z-304/2022-OP
15. 09. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Sychrova
15. 09. 2022 Zápis z 29. schůze zastupitelstva města konané dne 8.9.2022
15. 09. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Společenství vlastníků domu Okružní 92,94,96
15. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
15. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - AGRAS Bohdalov, a. s.
13. 09. 2022 Z-294/2022-OP
13. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - přístavba autosalonu Auto 3T
13. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou
09. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
09. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Stavební úpravy místních komunikací Velká Losenice
09. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaická elektrárna - ZŠ a MŠ Nové Veselí
09. 09. 2022 Výzva dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“
09. 09. 2022 Dokument "Rozhodnutí - Doručova..." již není dostupný.
09. 09. 2022 Dokument "Rozhodnutí - Doručova..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Oznámení o zahájení správního řízení - Tomáš Rehák
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
08. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - TČ p. č. 64/2, Stržanov
08. 09. 2022 Oznámení o vyhlášení nálezu
08. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Dokument "Rozhodnutí - Závěr zj..." již není dostupný.
06. 09. 2022 „Veřejná vyhláška – oznámení projednávání návrhu zadání Územního plánu Bohdalov“
06. 09. 2022 Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy, zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy, parkoviště u hotelu Tálský mlýn
06. 09. 2022 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
06. 09. 2022 Přerušení dodávky vody, Kavánova, Jamborova
05. 09. 2022 Zápis ze 109. schůze rady města konané dne 29.08.2022
02. 09. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
02. 09. 2022 Zápis ze 109. schůze rady města konané dne 29.08.2022

XML