« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2023
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU NA ROK 2023
<br>
Město Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 11,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje návrh
rozpočtu města na rok 2023,který bude na prosincovém zasedání dne 15.12.2022 projednávat a
schvalovat zastupitelstvo města.Návrh rozpočtu města na rok 2023 bude,tak jak ukládá shora
citovaný zákon,nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města
zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup (elektronická úřední deska,internetové stránky města).Připomínky k návrhu rozpočtu
města na rok 2023 mohou občané města uplatnit buď písemně do 15.12.2022 do 12:00 nebo
ústně na zasedání zastupitelstva města,na kterém bude návrh rozpočtu projednáván <.>
Návrh rozpočtu města na rok 2023 je dle platné rozpočtové skladby rozepsán v příjmové části do
jednotlivých příjmových skupin,neinvestiční výdaje jsou rozepsány na jednotlivá odvětví a
příspěvkové organizace města <.>
Podrobný komentář k návrhu rozpočtu města na rok 2023 je k nahlédnutí také na finančním
odboru MěÚ Žďár nad Sázavou,Žižkova 227/1,3.poschodí nebo na webových stránkách města <,>
konkrétně na adrese https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/ <.>
<br>
<br>
Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.11.2022
<br> Cli
ck
<br> to
BU
<br> Y N
OW
<br> !PD
F-X
<br> Change Editor
<br> w
w
<br> w.tracker-softw
are
<br>.c
om Cli
<br> ck
to
<br> BU
Y N
<br> OW
!PD
<br> F-X
Change Editor
<br> w
w
<br> w.tracker-softw
are
<br>.c
om
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA
<br>
<br> ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
<br>
NA ROK 2023
<br>
<br>
<br> ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
<br> Cli
ck
<br> to
BU
<br> Y N
OW
<br> !PD
F-X
<br> Change Editor
<br> w
w
<br> w.tracker-softw
are
<br>.c
om Cli
<br> ck
to
<br> BU
Y N
<br> OW
!PD
<br> F-X
Change Editor
<br> w
w
<br> w.tracker-softw
are
<br>.c
om
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Návrh rozpočtu na rok 2023 ...

Načteno

edesky.cz/d/5797199

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz