« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Žďár nad Sázavou na roky 2024 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Žďár nad Sázavou na roky 2024 - 2027
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
ROZPOČTU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU NA
<br> ROKY 2024-2027
<br>
Město Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 3,odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024 -2027,který bude na prosincovém zasedání
dne 15.12.2022 projednávat a schvalovat zastupitelstvo města.Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu města na XXX XXXX,tak jak ukládá shora citovaný zákon,nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu města zveřejněn – vyvěšen na úřední desce a v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska <,>
internetové stránky města).Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města mohou
občané města uplatnit buď písemně do 15.12.2022 do 12:00 nebo ústně na zasedání
zastupitelstva města,na kterém bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednáván <.>
Střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2027 je k nahlédnutí také na finančním
odboru MěÚ Žďár nad Sázavou,Žižkova 227/1,3.poschodí nebo na webových stránkách města <,>
konkrétně na adrese https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/ <.>
<br>
<br>
Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.11.2022
<br>
<br>
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2027
<br> r.2024 r.2025 r.2026 r.2027 Celkem
Daňové příjmy 458 545 476 887 486 425 496 153 506 076 2 424 085
Nedaňové příjmy 98 854 153 621 103 000 105 000 107 000 567 475
Běžné dotace 45 530 118 000 120 000 122 000 125 000 530 530
Běžné příjmy celkem 602 929 748 508 709 425 723 153 738 076 3 522 091
Kapitálové příjmy 26 333 21 413 40 000 10 000 55 000 152 746
Mimořádné dotace 9 657 17 600 33 500 28 500 25 000 114 257
Mimořádné příjmy celkem 35 990 39 013 73 500 38 500 80 000 267 003
Příjmy celkem 638 919 787 521 782 925 761 653 818 076 3 789 094
<br> Běžné provozní výdaje celkem vč.PO 479 218 528 355 549 489 560 479 571 688 2 689 228
Provozní saldo (běžné příjmy ...

Načteno

edesky.cz/d/5797198

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz