« Najít podobné dokumenty

Město Blatná - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - celoroční údržba místních komunikací na území města Blatná (vč. místních částí)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Blatná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schéma TP 66 B/25.1 (40.15 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/25.1
<br> TP 66 - Schéma B/25.1
Schéma TP 66 B/24 (39.35 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/24
<br> TP 66 - Schéma B/24
Schéma TP 66 B/17 (41.82 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/17
<br> TP 66 - Schéma B/17
Schéma TP 66 B/16 (34.08 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/16
<br> TP 66 - Schéma B/16
Schéma TP 66 B/14.2 (39.15 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/14.2
<br> TP 66 - Schéma B/14.2
Schéma TP 66 B/8 (51.92 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/8
<br> TP 66 - Schéma B/8
Schéma TP 66 B/7 (41.07 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/7
<br> TP 66 - Schéma B/7
Schéma TP 66 B/5.2 (46.73 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/5.2
<br> TP 66 - Schéma B/5.2
Schéma TP 66 B/5.1 (46.58 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/5.1
<br> TP 66 - Schéma B/5.1
Schéma TP 66 B/4 (45.2 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/4
<br> TP 66 - Schéma B/4
Schéma TP 66 B/3 (38.46 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/3
<br> TP 66 - Schéma B/3
Schéma TP 66 B/2 (39.34 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/2
<br> TP 66 - Schéma B/2
Schéma TP 66 B/1 (38.95 kB)
www.epis.cz Název stránky: TP 66 - Schéma B/1
<br> TP 66 - Schéma B/1
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - celoroční údržba místních komunikací na území města Blatná (vč. místních částí) (242.05 kB)
*MUBLX00CH3SJ*
<br> MUBLX00CH3SJ
<br> M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á
Odbor dopravy
tř.T.G.Masaryka 322,388 01 Blatná
tel.: 383 416 220
<br>
<br> Váš dopis zn <.>
Ze dne: 10.11.2022
Spisová zn.: MUBL 19360/2022/OD
Číslo jednací: MUBL 20387/2022
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
e-mail: bolinova@mesto-blatna.cz
Datum: 29.11.2022
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Blatná,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ustanoveními § 77 odst.1
písm.c),odst.2 písm.b),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,za subsidiárního
využití části ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,v platném znění (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti,kterou dne 10.11.2022 podala společnost Technické služby města
Blatné,s.r.o <.>,IČ: 632 50 748,Riegrova 59,388 01 Blatná (dále jen „žadatel“) a po
předchozím písemném stanovisku Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje <,>
Dopravního inspektorátu Strakonice,č.j.KRPC-155175-2/ČJ-2022-020706 ze dne
25.11.2022 <,>
<br>
stanovuje žadateli
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místních komunikacích na území Města Blatná.Jedná se o k.ú.Blatná,Blatenka <,>
Jindřichovice u Blatenky,Čekanice,Milčice u Čekanic,Hněvkov u Mačkova,Skaličany
a Drahenický Málkov <.>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá:
<br> Ve vyznačení částečných uzavírek,při provádění běžné a souvislé údržby místních
komunikací (včetně chodníků a vegetace) zaměstnanci žadatele,který je pověřen k výkonu
správce místních komunikací v majetku Města Blatná <.>
<br> Umístění jednotlivých dopravních značek bude provedeno podle schémat č.B/1,B/2,B/3 <,>
B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/16,B/17,B/24 a B/25.1 Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66).Dle potřeby může být při průjezdu
<br>
T...

Načteno

edesky.cz/d/5796475

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Blatná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz