« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlice - Návrh rozpočtu obce Sedlice na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu obce Sedlice na rok 2023
Obec Sedlice,IČO 00662968 KEO4 1.10.5 UR027
<br> Návrh rozpočtu roku 2023
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJorgX Návrh rozpočtuorgX Poznámka
<br> Příjmy Výpis dle
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci46341111 800 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky16521112 80 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní16601113 120 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob6411121 1 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob1122 120 000,00 daň z příjmu právnických osob (daňové přiznání)
Příjem z daně z přidané hodnoty16791211 2 000 000,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu1334 3 000,00
Poplatek ze psů1341 15 000,00
Správní poplatky1361 1 000,00 přihlášení trvalého pobytu
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her98141381 30 000,00
Příjem z daně z nemovitých věcí6331511 450 000,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu4111 98008 64 000,00 volba prezidenta
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta4112 70 500,00 veřejná správa-činnost obce
Investiční přijaté transfery ze státních fondů4213 90992 10 000 000,00 Dotace kanalizace SFŽP
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu4216 106515974 1 100 000,00 Dotace voda SFŽP
Investiční přijaté transfery od krajů4222 00111 3 000 000,00 Dotace voda,kanál Kraj
Celospolečenská funkce lesů21111037 1 200 000,00 XXX
Příjmy z poskytování služeb a výrobkůXXXXXXXX XXX XXX,00 voda
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21112321 240 000,00 stočné
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku31222321 200 000,00 Připojení obyvatel na kanál
Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku31223635 35 000,00 územní plán Z.2
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113722 250 000,00 popelnice
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113723 100 000,00 eko-kom
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21114349 180 000,00 obědy senioři
Příjmy z pronájmu pozem...

Načteno

edesky.cz/d/5796035

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz